Stypendia dla sportowców

Stypendia dla sportowców

w Sport

Kwotę 70 tysięcy złotych z budżetu maista przeznaczą jeszcze w tym roku radni na stypendia sportowe. – Stworzenie możliwości przyznania stypendiów sportowych w sporcie kwalifikowanym pozwoli wyrazić uznanie dla prezentowanego przez zawodnika poziomu sportowego i jego osiągnięć w danej dyscyplinie sportu oraz stanowić będzie pomoc dla podniesienia poziomu wyszkolenia – czytamy w uzasadnieniu.

Stypendium może być przyznane w formie pieniężnej na okres maksymalnie 12 miesięcy w danym roku kalendarzowym. Liczba i wysokość przyznawanych na dany rok kalendarzowy stypendiów sportowych jest uzależniona od wysokości środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie Wałbrzycha. Decyzję o przyznawaniu, wstrzymywaniu wypłaty i cofaniu stypendium sportowego podejmował będzie prezydenta miasta. Stypendium sportowe za osiągnięcia sportowe w sporcie kwalifikowanym może być przyznane zawodnikowi posiadającemu licencję, uprawniającą do uczestnictwa w sporcie kwalifikowanym, w dyscyplinie indywidualnej lub zespołowej, który osiągnął wysoki wynik sportowy w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym. Z wnioskiem o przyznanie stypendium mogą wystąpić kluby sportowe mające siedzibę w Wałbrzychu. Wysokość przyznanego stypendium sportowego w roku 2009 – wypłacanego jednorazowo – nie może przekroczyć ogłaszanego przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za rok poprzedzający rok, w którym przyznane jest stypendium. Począwszy od roku 2010 wysokość przyznanego stypendium sportowego – jego miesięcznej raty, nie może przekroczyć ogłaszanego przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za rok poprzedzający rok, w którym przyznane jest stypendium.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Sport

Dakarowe enduro na Hałdzie

Dakarowe enduro na Hałdzie

Mocny dakarowy akcent miały zawody enduro, rozgrywane na wałbrzyskiej Hałdzie „Wisław”. Triumfatorem
Rodzinna Mini Setka

Rodzinna Mini Setka

Na stadionie sportowym na Górze Parkowej przy ul. Kusocińskiego w Boguszowie-Gorcach odbyła
Go to Top