Stypendia dla sportowców

Stypendia dla sportowców

w Sport

Kwotę 70 tysięcy złotych z budżetu maista przeznaczą jeszcze w tym roku radni na stypendia sportowe. – Stworzenie możliwości przyznania stypendiów sportowych w sporcie kwalifikowanym pozwoli wyrazić uznanie dla prezentowanego przez zawodnika poziomu sportowego i jego osiągnięć w danej dyscyplinie sportu oraz stanowić będzie pomoc dla podniesienia poziomu wyszkolenia – czytamy w uzasadnieniu.

Stypendium może być przyznane w formie pieniężnej na okres maksymalnie 12 miesięcy w danym roku kalendarzowym. Liczba i wysokość przyznawanych na dany rok kalendarzowy stypendiów sportowych jest uzależniona od wysokości środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie Wałbrzycha. Decyzję o przyznawaniu, wstrzymywaniu wypłaty i cofaniu stypendium sportowego podejmował będzie prezydenta miasta. Stypendium sportowe za osiągnięcia sportowe w sporcie kwalifikowanym może być przyznane zawodnikowi posiadającemu licencję, uprawniającą do uczestnictwa w sporcie kwalifikowanym, w dyscyplinie indywidualnej lub zespołowej, który osiągnął wysoki wynik sportowy w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym. Z wnioskiem o przyznanie stypendium mogą wystąpić kluby sportowe mające siedzibę w Wałbrzychu. Wysokość przyznanego stypendium sportowego w roku 2009 – wypłacanego jednorazowo – nie może przekroczyć ogłaszanego przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za rok poprzedzający rok, w którym przyznane jest stypendium. Począwszy od roku 2010 wysokość przyznanego stypendium sportowego – jego miesięcznej raty, nie może przekroczyć ogłaszanego przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za rok poprzedzający rok, w którym przyznane jest stypendium.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Sport

Co dalej z Górnikiem?

– Drodzy rodzice! Jeżeli nie jest Wam obojętny los Waszych dzieci, które

Zagrają głuszyckie Orliki

Zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w Podwórkowej Lidze Piłkarskiej „Głuszyckie Orliki
Go to Top