Świebodzice nie chcą być w Związku

Świebodzice nie chcą być w Związku

w Aktualności

Świebodzice nie będą członkiem Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji. Rada na grudniowych obradach jednogłośnie podjęła uchwałę o wystąpieniu ze Związku.

– Krok taki podyktowany jest faktem, iż Związek nie realizuje na terenie Gminy Świebodzice obligatoryjnego zadania, jakim jest dostarczania wody oraz odprowadzania ścieków dla wszystkich odbiorców (Związek odbiera ścieki, natomiast głównym dostawcą wody dla miasta jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Świebodzicach). WZWiK nie ma możliwości technicznych, by móc te obowiązki realizować (nie posiada chociażby pełnej instalacji wodociągowej na terenie gminy), nie ma więc uzasadnienia, by gmina nadal w Związku pozostawała – wyjaśnia Agnieszka Bielawska-Pękala, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Świebodzicach. W oświadczeniu wydanym przez Związek czytamy, że ostatnich siedmiu latach WZWiK zainwestowało na terenie Gminy Świebodzice kwotę 56 948 578 zł w samą tylko sieć kanalizacyjną, budując ponad 31 km sieci. „ Środki finansowe pochodziły z opłat za wodę i ścieki wpłacane przez mieszkańców wszystkich Gmin należących do WZWiK oraz Funduszu Spójności UE. Przez cały okres członkostwa, ponoszenia wydatków inwestycyjnych oraz prowadzenia eksploatacji tj. od 7.06.1991r. Gmina nie podważała zasadności wstąpienia w struktury WZWiK, wręcz przeciwnie, korzystała z bycia jego członkiem. Obecnie podjęła decyzję o wystąpieniu, do czego ma prawo. Przez 24 lata członkostwa 100% ścieków z gminy Świebodzice trafia do systemu kanalizacyjnego, będącego własnością WZWiK i jest oczyszczane na naszej oczyszczalni ścieków „Ciernie” wraz ze ściekami pochodzącymi z 4 innych gmin. Tylko w ostatnim okresie oczyszczalnia została poddana modernizacji za kwotę ponad 70 mln zł. Na dzień dzisiejszy WZWiK jest właścicielem 49,6 km sieci na terenie Gminy. W każdej chwili WZWiK był w stanie dostarczać na teren Gminy wodę o wysokich parametrach jakościowych. W tym celu zrealizowano wodociąg łączący Wałbrzych z Gminą Świebodzice, ten alternatywny kierunek zasilania nie został zaakceptowany przez Burmistrza. Zaproponowane przez Gminę zmiany Statutu WZWiK nie zostały przyjęte, ponieważ w ocenie pozostałych Gmin- członków Związku, nie były korzystne dla ich mieszkańców. Zmiana Statutu jest jedynie możliwa przy jednomyślności i zgodzie wszystkich Gmin. Należy wskazać, że ostatnia nieudana próba zmian Statutu była wynikiem sprzeciwu, tylko jednej gminy – Gminy Świebodzice…”. Wystąpienie Gminy Świebodzice w żadnym stopniu nie zagraża ciągłości i jakości usług świadczonych dla pozostałych Gmin – napisał Marek Mielniczuk, przewodniczący zarządu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

Konsultacje społeczne

Powiat Wałbrzyski zaprasza wszystkich mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących propozycji

Budują obwodnicę

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu oficjalnie zainaugurowała rozpoczęcie prac przy

Biała broń

Zamek Książ w Wałbrzychu otrzymał w depozyt minikolekcję broni białej ze zbiorów
Go to Top