Tag archive

aglomeracja

Aglomeracja w Bartnicy

w Aktualności
Aglomeracja w Bartnicy

W Bartnicy pod Nową Rudą po raz kolejny spotkał się komitet sterujący Aglomeracji Wałbrzyskiej. Przedstawiciele gmin zapoznali się ze sprawozdaniem finansowym Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej za rok 2016 i zaakceptowali plan finansowy na rok 2017. Czytaj więcej

Pierwsze dotacje na przyłącza

w Aktualności
Pierwsze dotacje na przyłącza

Gmina Głuszyca zawarła z mieszkańcami pierwsze umowy o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie zadań związanych z porządkowaniem gospodarki ściekowej. Czytaj więcej

Unijne środki dla ogólniaków

w Gospodarka
Unijne środki dla ogólniaków

Ponad 2 miliony 600 tysięcy złotych dostanie 5 liceów ogólnokształcących prowadzonych przez powiat świdnicki. Każda z placówek zostanie wyposażona w 6 pracowni dydaktyczne do nauki matematyki, informatyki, biologii, chemii, fizyki oraz geografii. Czytaj więcej

Spotkanie "aglomeracyjnych" samorządów

w Aktualności
Spotkanie "aglomeracyjnych" samorządów

W Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia podsumowano projekt „Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej”. W konferencji uczestniczyli samorządowcy z miast i gmin tworzących aglomerację. Czytaj więcej

Aglomeracja z nagrodą

w Aktualności
Aglomeracja z nagrodą

Aglomeracja Wałbrzyska została laureatem konkursu "Samorządowy Lider Zarządzania" – Razem dla Rozwoju, zajmując drugie miejsce w kategorii "współpraca międzysamorządowa". Czytaj więcej

Forum oświatowe

w Aktualności
Forum oświatowe

Minister Joanna Berdzik, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej była gościem specjalnym I  Forum Oświatowym Aglomeracji Wałbrzyskiej. Czytaj więcej

Wizyta marszałka

w Polityka
Wizyta marszałka

Marszałek Cezary Przybylski i członek zarządu dr Jerzy Tutaj przyjechali do Wałbrzycha gdzie spotkali się z przedstawicielami gmin należących do Aglomeracji Wałbrzyskiej. Czytaj więcej

Urząd "odpowiada" na nasze wątpliwości

w Aktualności
Urząd "odpowiada" na nasze wątpliwości

" W związku z kontrowersjami, jakie wzbudził mail pracownika Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu do urzędów gmin należących do Aglomeracji Wałbrzyskiej, informuję, że jego treść miała charakter roboczy i sondażowy. Nie jest on podstawą do podjęcia żadnych formalnych kroków.  Dotychczasowa formuła miesięcznika "Życie Aglomeracji Wałbrzyskiej" w opinii większości uczestników aglomeracji nie wymaga korekty" – czytamy w oświadczeniu przesłanym przez Annę Żabską, rzecznika prasowego UM Wałbrzych. Czytaj więcej

Aglomeracja (nie) dla wszystkich?

w Aktualności
Aglomeracja (nie) dla wszystkich?

Czy na pewno na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej nie ma mediów, które swoim zasięgiem obejmują ten obszar? Jakie kryteria były brane pod uwagę podczas „wyboru” mediów, które odpłatnie będą obsługiwać Aglomerację Wałbrzyską? Treść maila, który trafił do wójtów i burmistrzów zdaniem części tytułów prasowych, internetowych i telewizyjnych budzi szereg wątpliwości. Czytaj więcej

(Nie)oficjalna strategia aglomeracji wałbrzyskiej?

w Aktualności
(Nie)oficjalna strategia aglomeracji wałbrzyskiej?

Działacze NGO skupieni w Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych do Marszałka Województwa Dolnośląskiego: mają szereg zastrzeżeń do Strategii Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020, którą prezydent miasta Roman Szełemej zaprezentował kilka dni temu we Wrocławiu zarządowi samorządu wojewódzkiego. Ich zdaniem dokument ten nie był przedmiotem konsultacji wśród wałbrzyskich organizacji pozarządowych, a także Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wałbrzychu (GRDPP), co stanowi naruszenie zapisów ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Czytaj więcej

Go to Top