Tag archive

organizacje pozarządowe

Spełnili marzenia

w Aktualności
Spełnili marzenia

Organizacje pozarządowe działające na terenie gminy Czarny Bór mają swoją siedzibę. Czytaj więcej

O współpracy przy kawie

w Gospodarka
O współpracy przy kawie

O współpracy organizacji pozarządowych z wałbrzyskim samorządem, metodach finansowania NGO przez gminę oraz roli Rady Pożytku Publicznego, rozmawiano podczas kawiarenki obywatelskiej. Debata zorganizowana została przez Fundację Merkury. Na spotkaniu w klubie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej zjawili się przedstawiciele 3-go sektora oraz magistratu. Czytaj więcej

Niekorzystny podział funduszy strukturalnych?

w Gospodarka
Niekorzystny podział funduszy strukturalnych?

Organizacje pozarządowe, regionalne związki pracodawców, izby gospodarcze działające w ramach Forum Partnerów Społeczno-Gospodarczych poparły oficjalnie starania władz Dolnego Śląska o zwiększenie środków unijnych na lata 2014 -2020 dla województwa. Partnerzy społeczni sprzeciwiają się ostatniej propozycji MRR dotyczącej podziału funduszy strukturalnych UE. Czytaj więcej

Wiedzieć znaczy chcieć

w Aktualności
Wiedzieć znaczy chcieć

Oferty praktyk w organizacjach pozarządowych zaprezentowali przedstawiciele tych podmiotów studentom Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałbrzychu. Podczas konferencji opowiadali o możliwościach rozwoju, podniesienia kwalifikacji zawodowych i zdobycia niezbędnego doświadczenia. Czytaj więcej

(Nie)oficjalna strategia aglomeracji wałbrzyskiej?

w Aktualności
(Nie)oficjalna strategia aglomeracji wałbrzyskiej?

Działacze NGO skupieni w Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych do Marszałka Województwa Dolnośląskiego: mają szereg zastrzeżeń do Strategii Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020, którą prezydent miasta Roman Szełemej zaprezentował kilka dni temu we Wrocławiu zarządowi samorządu wojewódzkiego. Ich zdaniem dokument ten nie był przedmiotem konsultacji wśród wałbrzyskich organizacji pozarządowych, a także Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wałbrzychu (GRDPP), co stanowi naruszenie zapisów ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Czytaj więcej

Wypracowali priorytety działań

w Gospodarka
Wypracowali priorytety działań

Organizacje pracodawców, izby gospodarcze oraz organizacje pozarządowe z Województwa Dolnośląskiego przygotowują się do konsultacji związanych z kształtem przyszłego systemu polityki spójności Unii Europejskiej po 2014 roku. Czytaj więcej

Go to Top