Tag archive

osuwisko

Aktywne osuwisko

w Powiat

Ponieważ osuwisko jest aktywne zleciłem wykonanie opracowania „Badań georadarowych gruntów na drodze powiatowej nr 3377D relacji Głuszyca-Sokolec, miedzy miejscowościami Sierpnica-Rzeczka w celu określenia zasięgu osuwiska”. W październiku 2021 roku Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy zarejestrował Kartę Dokumentacyjną Osuwiska w miejscowości Rzeczka w programie SOPO. Obecnie trwają prace nad  „Projektem robót geologicznych dla oceny warunków geologiczno-inżynierskich określających stan podłoża drogi i skarpy w rejonie osuwiska”.  – Na tej podstawie opracowany zostanie projekt budowlany naprawy osuwiska i będziemy mogli przystąpić do jego zabezpieczenia. Na chwilę obecną droga jest wyłączona z użytku. Bardzo proszę wybierać alternatywne przejazdy kierując się do Sierpnicy – Krzysztof Kwiatkowski, starosta powiatu.

Go to Top