Tag archive

służby ratunkowe

Czworonogi w służbie

w Aktualności

Pokrywanie kosztów wyżywienia zwierząt (wyżywienie, albo ekwiwalent finansowy w formie ryczałtu na wyżywienie zwierzęcia) oraz kwestię zwrotu kosztów ponoszonych przez opiekunów z tytułu badań profilaktycznych i opieki weterynaryjnej zakłada przestawiony 18 lutego w MSWiA, projekt ustawy regulujący status zwierząt w służbie. Nowe przepisy odnoszą się również do zagadnienia kontroli sposobu i prawidłowości opieki nad zwierzętami.

Czytaj więcej

Go to Top