Tag archive

Zbierają podpisy o zwołanie referendum

Zbierają podpisy o zwołanie referendum

w Aktualności
Zbierają podpisy o zwołanie referendum

Czy jesteś za wprowadzeniem dopłat ze strony miasta do wody i ścieków. Czy jesteś za wprowadzeniem zakazu lokalizacji na terenie Wałbrzycha składowisk odpadów innych niż składowiska odpadów komunalnych i zakazu lokalizacji zakładów i instalacji przetwórstwa odpadów niebezpiecznych – innych niż zlokalizowane w miejscu powstawania odpadów. Czy jesteś za wprowadzeniem na drogach gminnych zakazu wjazdu pojazdów ciężarowych o masie własnej przekraczającej 5 ton, przewożących odpady nie komunalne i będące substancjami niebezpiecznymi. Na te pytania szuka odpowiedzi grupa wałbrzyszan, która złożyła wniosek o zwołanie referendum. Czytaj więcej

Go to Top