Trzy kroki do aktywności

Trzy kroki do aktywności

w Gospodarka

20 osób bierze udział w projekcie realizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej, którego celem jest przywrócenie prawidłowych funkcji społecznych oraz zawodowych.

Program dotyczy osób korzystających z pomocy społecznej, bezrobotnych, w wieku aktywności zawodowej zagrożonych wykluczeniem społecznym. Dla tych 20 osób przewiduje się sfinansowanie udziału w usługach wspierających aktywizację zawodową, w treningach kompetencji i umiejętności społecznych oraz podniesienie kluczowych kompetencji i umiejętności zawodowych poprzez udział w szkoleniu zawodowym w kierunku: pracownik ochrony nielicencjonowany. Wybrany profil kształcenia zawodowego nie jest przypadkowy. Międzyresortowy Zespół Prognozowania popytu na pracę umieścił zawód pracownika ochrony na liście 100 zawodów przyszłości. W powiecie wałbrzyskim zauważalny jest wzrost  powstających placówek handlowych: takich jak sieci marketów czy hiper marketów. Każdy taki obiekt wymaga ochrony, którą zapewniają wyspecjalizowani w tej dziedzinie pracownicy. Wiele zakładów pracy, dużych przedsiębiorstw, choćby nawet za przykład można podać zakłady produkcyjne Strefy Ekonomicznej w Wałbrzychu decydują się na tworzenie lub już posiadają własną ochronę. Stąd właśnie celowość dokonanego wyboru, który poprzedzony był wnikliwą analizą rynku pracy, popytu na określone zawody dokonywany sukcesywnie przez kadrę Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuszycy.

Zajęcia prowadzone będą przez wysoko wykwalifikowanych specjalistów (trenera pracy, doradcę zawodowego, doradcę społecznego, psychoterapeutę) a także profesjonalną firmę szkoleniową ,,Perfect" z Głogowa specjalizującą się w szkoleniu ochroniarzy. Nad prawidłowym przebiegiem realizacji projektu zarówno w kwestii merytorycznej jak i finansowej czuwać będą: dyrektor OPS Joanna Fornalska, główny księgowy Mariola Kamińska, specjalista pracy socjalnej Katarzyna Morawska oraz pracownik socjalny Magdalena Bogdanowicz.

Bazując na doświadczeniach ubiegłorocznych, pracownicy OPS liczą, że planowane działania spotkają się z pełną aprobatą i zadowoleniem uczestników projektu. W roku ubiegłym nowy zawód dzięki działaniom OPS w Głuszycy w ramach realizowanego projektu zdobyło 36 osób.

 

Tags:

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Gospodarka

Odnowa Dolnośląskiej Wsi

Ponad 20  gmin z regionu wałbrzyskiego otrzymało dotacje na przyjazne mieszkańcom zagospodarowanie

Budują centrum przesiadkowe

Gmina Głuszyca rozpoczęła kolejną dużą inwestycję, która przyczyni się poprawy komfortu życia
Go to Top