Tydzień przedsiębiorczości

Tydzień przedsiębiorczości

w Gospodarka

Dolnośląski Park Technologiczny będzie organizatorem Pierwszego Europejskiego Tygodnia poświęconym Małym i Średni Przedsiębiorcom, który odbędzie się w dniach 8 – 14 maja 2009 roku.

Przedsięwzięcie, którego głównym koordynatorem jest Dyrekcja Generalna ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu Komisji Europejskiej, ma za zadanie promować ducha przedsiębiorczości w Europie oraz informować przedsiębiorców o formach wsparcia dostępnego na szczeblu europejskim, krajowym i lokalnym. – Dzięki niemu uczestnicy będą mogli skorzystać z wszelkich informacji, porad, pomocy i pomysłów, które umożliwią im rozwinięcie działalności – mówi prezes Sławomir Hunek. Większość wydarzeń i działań, które odbędą się w ramach Tygodnia, zostanie zorganizowana przez przedsiębiorstwa, organizacje wspomagające, władze lokalne i regionalne, itp. w poszczególnych krajach uczestniczących. Hasłem przewodnim Europejskiego Tygodnia MŚP na Dolnym Śląsku jest „Dolny Śląsk. Idea i Technologie". Pierwszym spośród zaplanowanych wydarzeń będzie uroczysta inauguracja działalności Dolnośląskiego Parku Technologicznego (T-Parku), która odbędzie się w dniu 8 maja br.  Gościem honorowym inauguracji będzie Pani Profesor Danuta Hübner, Komisarz Unii Europejskiej ds. Polityki Regionalnej. W kolejnych dniach będą organizowane spotkania i seminaria, podczas których mieszkańcy Dolnego Śląska będą mogli zapoznać się z ideą parków technologicznych, potencjałem naukowo-badawczym i innowacyjnym Dolnego Śląska oraz z możliwościami funkcjonowania na rynku europejskim i zasadami finansowania rozwoju firmy.

Tematyka seminariów organizowanych w dniach 11-14 maja br. 

– Potencjał naukowy i badawczy Dolnego Śląska

– Alternatywne formy wspieranie działalności innowacyjnej w przedsiębiorstwach

– Dolnośląski przedsiębiorca po pięciu latach w Unii Europejskiej … chroniący swoją własność intelektualną, odpowiedzialny społecznie, w drodze do euro

– Dolnośląski przedsiębiorca w Sieci … informacji

Udział w wydarzeniach jest bezpłatny, przy czym konieczne jest wcześniejsze zarejestrowanie udziału. Zgłoszenia są przyjmowane do dnia 30 kwietnia br.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Gospodarka

Toyota się rozpędza

Toyota Motor Manufacturing Poland (TMMP) uruchomiła w Wałbrzychu drugą linię produkcyjną małej

Inwestycyjne wsparcie

Uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego przyznano dodatkowe środki na program ochrony gruntów rolnych,
Go to Top