Udana współpraca

w Powiat

W Dziećmorowicach, w ciągu dróg powiatowych nr 2882D  i 3368D, Gmina Walim na mocy porozumienia z Powiatem Wałbrzyskim, zakończyła I etap inwestycji drogowej, polegający na budowie  ok. 400 m2  chodnika z kostki brukowej.

W ramach realizacji robót  wykonane  zostały nowe i przebudowane istniejące elementy odwodnienia chodnika oraz jezdni. Zmodernizowano też zjazdy do przylegających posesji. Ogólny koszt inwestycji to kwota 430.326,06 zł, z czego 50 tys. zł w ramach zawartego porozumienia dofinansowało Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu. Swoją cegiełkę w poprawę bezpieczeństwa wsi dołożyło Sołectwo Dziećmorowice. W 2020 roku ze środków funduszu sołeckiego zakupiono za kwotę  41.507,06 zł kostkę brukową, z  której chodnik został wykonany, a w  roku 2021 na wykonanie prac  przekazano kwotę  46.079,00 zł. Pozostała część, w wysokości 292.740,00 zł, sfinansowana została z budżetu Gminy Walim. W przyszłym roku planowane jest wykonanie następnych 400 m2  chodnika. Cieszy fakt, że mieszkańcy Dziećmorowic już zaplanowali kolejne środki na ten cel w funduszu sołeckim na 2022 rok. O budowę chodnika szczególnie zabiegał radny Piotr Pol, który jest również sołtysem w Dziećmorowicach.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Powiat

Sesja budżetowa

To była jedna z najważniejszych sesji w roku.  Radni powiatu wałbrzyskiego uchwalili

Gotowi na każde warunki

Prawie rok zajęła Powiatowi  Wałbrzyskiemu budowa powiatowej bazy materiałowo – sprzętowej w

Poznaliśmy laureatów

W Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu odbyło się wręczenie dorocznych nagród Starosty Wałbrzyskiego
Go to Top