Ułatwienia dla przedsiębiorców

Ułatwienia dla przedsiębiorców

w Gospodarka

Będą ułatwienia dla początkujących przedsiębiorców MŚP, którzy planują pozyskać fundusze unijne na innowacyjne inwestycje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.

To uzgodnienia, które zostały wspólnie wypracowane przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą oraz partnerów społecznych, w tym Dolnośląskich Pracodawców. Mikroprzedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą krócej niż 2 lata na Dolnym Śląsku będą mogły liczyć na ułatwienia w najbliższym konkursie RPO z działania 1.5.A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP. To efekt wspólnie wypracowanych rozwiązań między Dolnośląską Instytucją Pośredniczącą a przedstawicielami środowisk regionalnego biznesu. Podczas lipcowego posiedzenia grupy roboczej ds. przedsiębiorstw i innowacji Komitetu Monitorującego RPO WD wstępnie uzgodniono, że minimalny poziom wydatków kwalifikowalnych – wyniesie 50 tys. złotych, zamiast 100 tys. złotych. Zarekomendowano również, że maksymalny poziom dofinansowania zostanie podniesiony z 45% do 60%. Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca zgodziła się również wprowadzić ograniczenie dotyczące maksymalnego poziomu wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu do 250 tys. złotych. Dzięki temu, jest szansa, że więcej projektów inwestycyjnych przedsiębiorców uzyska dofinansowanie z RPO. – Jako Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca jesteśmy nastawieni na dialog i współpracę z dolnośląskim biznesem. Zależy nam na tworzeniu odpowiednich i przyjaznych warunków dla przedsiębiorców z sektora MŚP, również tych początkujących. Dlatego chcemy wspólnie z organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców wypracowywać takie rozwiązania, które będą stanowiły dobrą praktykę – mówi Renata Granowska, dyrektor Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej. Postulaty zmian w dostępie do finansowania unijnego dla początkujących mikro-przedsiębiorców zgłosili wspólnie Dolnośląscy Pracodawcy – regionalny związek pracodawców Konfederacji Lewiatan oraz Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa. Eksperci obu organizacji biznesowych wskazywali na wyraźne bariery w finansowaniu rozwoju firm MŚP, które stosunkowo krótko działają na regionalnym rynku. Organizacje zgłosiły postulaty, aby w najbliższym konkursie z działania 1.5 A RPO wprowadzić szereg ułatwień dla mniej doświadczonych przedsiębiorców. – Cieszę się, że nasze propozycje zmian zostały dobrze odebrane. To wyraźny sygnał, że jest wola i chęć współpracy między DIP a środowiskiem partnerów społecznych – twierdzi Marcin Kowalski, wiceprezes zarządu Dolnośląskich Pracodawców – związku regionalnego Konfederacji Lewiatan i jednocześnie przewodniczący grupy roboczej ds. przedsiębiorstw i innowacji.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Gospodarka

Odnowa Dolnośląskiej Wsi

Ponad 20  gmin z regionu wałbrzyskiego otrzymało dotacje na przyjazne mieszkańcom zagospodarowanie

Budują centrum przesiadkowe

Gmina Głuszyca rozpoczęła kolejną dużą inwestycję, która przyczyni się poprawy komfortu życia
Go to Top