Walczą o pieniądze na remont

Walczą o pieniądze na remont

w Gospodarka

Dwa miliony złotych. To szacunkowa wartość projektu „Modernizacja Zespołu Szkół nr 2 im. Hugona Kołłątaja w Wałbrzychu”. Wniosek o dofinansowanie zadania przeszedł pozytywnie ocenę formalną.

Autorem wniosku jest powiat. Dofinansowanie pochodzić będzie Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 . – Komitet Monitorujący RPO WD uznał, że złożony wniosek spełnia wszystkie kryteria oceny formalnej i tym samym został pozytywnie oceniony pod względem formalnym. Teraz czekamy na ocenę Komisji Oceny Projektów, która dokonuje oceny merytorycznej – informując pracownicy starostwa. Modernizacja Zespołu Szkół nr 2 im. Hugona Kołłątaja w Wałbrzychu jest projektem, którego wartość całkowita wynosi 2 miliony złotych. Zakres projektu przewiduje prace budowlane – rekonstrukcję dachu, termomodernizację obejmującą adaptację poddasza użytkowego na pracownię artystyczną i wymianę stolarki okiennej. Zaplanowane działania mają na celu przede wszystkim poprawę złego stanu tego zabytkowego obiektu oraz zwiększenie efektywności budynku poprzez uzyskanie dodatkowych pomieszczeń użytkowych.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Gospodarka

Promesy dla gmin

Ponad 20 samorządowców odebrało dzisiaj z rąk marszałka województwa dolnośląskiego promesy przyznane
Dobre półrocze strefy

Dobre półrocze strefy

Poniesienie ponad miliarda złotych nakładów inwestycyjnych zadeklarowali przedsiębiorcy, którzy zdecydowali
Go to Top