Wypłata zawieszonych emerytur

Wypłata zawieszonych emerytur

w Gospodarka

Już 19 lutego 2014 r. wejdzie w życie ustawa regulująca zasady ustalania i wypłaty emerytur zawieszonych między 1 października 2011 r. a 21 listopada 2012 r. Oznacza to, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych może wydawać decyzje w tych sprawach dopiero po tej dacie.

Komu przysługuje wypłata zawieszonej emerytury?

Wypłata zawieszonej emerytury przysługuje osobom, które prawo do niej nabyły przed 1 stycznia 2011 r., a wypłata została zawieszona od 1 października 2011 r., w związku z nierozwiązaniem stosunku pracy z ówczesnym pracodawcą.

Wypłata odsetek

Do kwoty zawieszonej emerytury doliczone zostaną odsetki, liczone do dnia wejścia w życie ustawy, czyli do 19 lutego 2014 r. Osoby, którym wypłacono zawieszoną emeryturę na podstawie prawomocnego wyroku, w którym sąd oddalił roszczenie o odsetki albo nie orzekł o odsetkach, będą mogły zgłosić w najbliższej placówce ZUS wniosek o wypłatę samych odsetek.

Zarobki emeryta a kwota wypłaty zawieszonej emerytury

Osoby, których emerytury podlegają rozliczeniu wraz z wnioskiem o wypłatę zawieszonej emerytury muszą złożyć zaświadczenie pracodawcy o wysokości przychodu uzyskanego w 2011 i w 2012 roku (o ile zaświadczenia takiego nie złożyły wcześniej). Dotyczy to osób, które do 31 października 2011 r. nie ukończyły wieku emerytalnego, wynoszącego 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

Wypłata zawieszonej emerytury tylko na wniosek

ZUS wyda decyzję w sprawie wypłaty zawieszonej emerytury po złożeniu wniosku przez emeryta. Wniosek, podpisany przez emeryta, musi zawierać: • imię i nazwisko oraz adres zamieszkania emeryta, • numer emerytury, • nazwę i adres Oddziału ZUS, • informację, że wniosek dotyczy wypłaty emerytury zawieszonej w okresie od 1 października 2011 r. do 21 listopada 2012 r. wraz z odsetkami.

Warto zawrzeć we wniosku dodatkowe informacje, np. że aktualnie sprawa znajduje się w sądzie okręgowym, albo że odwołanie zostało wycofane z sądu. Co ze sprawami, które są w sądzie? • Sprawy, w których Oddział ZUS wniósł apelację od wyroku sądu okręgowego, ustalającego wypłatę emerytury za okres od 1 października 2011 r.Jeżeli emeryt złoży wniosek o wypłatę zawieszonej emerytury, ZUS wycofa apelację w całości lub w części i – po zakończeniu postępowania sądowego – wyda decyzję w sprawie wypłaty emerytury w zakresie wynikającym z ustawy.• Sprawy, w których emeryt wniósł odwołanie od decyzji ZUS, odmawiającej wypłaty emerytury za okres od 1 października 2011 r.Jeżeli emeryt złoży wniosek o wypłatę zawieszonej emerytury, ZUS zawiesi postępowanie do czasu zakończenia przez sąd postępowania sądowego prawomocnym orzeczeniem. Decyzja w sprawie wypłaty zawieszonej emerytury zostanie wydana po złożeniu przez emeryta wniosku o podjęcie postępowania.W jakim czasie ZUS wyda decyzję?Ustawowy termin na wydanie decyzji w sprawie wypłaty zawieszonej emerytury wynosi 60 dni. Jeżeli dla wydania decyzji zajdzie konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, 60 dni liczy się od daty wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji. Taką okolicznością może być np. data wpływu do ZUS zaświadczenia pracodawcy o wysokości przychodów osiągniętych przez emeryta.

 

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Gospodarka

Odnowa Dolnośląskiej Wsi

Ponad 20  gmin z regionu wałbrzyskiego otrzymało dotacje na przyjazne mieszkańcom zagospodarowanie

Budują centrum przesiadkowe

Gmina Głuszyca rozpoczęła kolejną dużą inwestycję, która przyczyni się poprawy komfortu życia
Go to Top