Wyprawka szkolna

w Aktualności

Uczniowie rozpoczynający naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz w klasie I gimnazjum, pochodzący z rodzin korzystających z pomocy opieki społecznej otrzymają dofinansowanie na zakup podręczników z rządowego programu „wyprawka szkolna".

Wsparcie finansowe udzielane będzie uczniom pochodzącym z rodzin spełniających kryterium dochodowe w wysokości 351 złotych, a także uczniom pochodzącym z rodzin dotkniętych ubóstwem, sieroctwem, bezdomnością, bezrobociem, przemocą w rodzinie, bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizmem oraz narkomanią. Liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc nie może przekroczyć w danej gminie 10% ogólnej liczby uczniów. Dofinansowanie zakupu podręczników wyniesie dla klasy I i II szkoły podstawowej do 150 złotych, dla klasy III szkoły podstawowej do 170 złotych oraz dla klasy I gimnazjum do 280 złotych. Szkoły do tej pory zawnioskowały o podręczniki dla 864 dzieci. Wnioski można składać do 10 września 2009 r. Zakup podręczników nastąpi do 28 listopada 2009 r.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

Konsultacje społeczne

Powiat Wałbrzyski zaprasza wszystkich mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących propozycji

Budują obwodnicę

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu oficjalnie zainaugurowała rozpoczęcie prac przy

Biała broń

Zamek Książ w Wałbrzychu otrzymał w depozyt minikolekcję broni białej ze zbiorów
Go to Top