Z myślą o turystach

w Powiat

Zawarta została umowa na przebudowę obiektów mostowych w celu poprawy dostępności turystycznej Ziemi Wałbrzyskiej.

Do przebudowy przeznaczyliśmy obiekty  mostowe JNI 01013306 w ciągu drogi powiatowej nr 3377 D w miejscowości Kolce to obiekt przy świetlicy gminnej, obiekt mostowy JNI 35016973 w ciągu drogi powiatowej nr 3339 D w miejscowości Sierpnica w kierunku Bartnicy wraz z  remontem nawierzchni jezdni od skrzyżowania do granicy powiatu oraz  obiekt mostowy JNI01013296 w ciągu drogi powiatowej nr 3373 D w miejscowości Glinno przy kościele – wyjaśnia starosta Krzysztof Kwiatkowski.  Środki na realizację zadania w wysokości 2 945 000 zł powiat pozyskał z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Program Polski Ład. Całość inwestycji wyniesie 3 338 203, 75 zł. – Prace planujemy zakończyć do 19 listopada 2023r. a wykonawcami jest konsorcjum firm: PUPiH COM – D z Jawora oraz Jeleniogórskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o. Z tego miejsca raz jeszcze dziękuję parlamentarzystom z naszego regionu Marcinowi Gwoździowi, Ireneuszowi Zysce, Wojciechowi Murdzkowi i wicemarszałkowi Grzegorzowi Macko za wsparcie naszych wniosków. Dla nas to ogromna pomoc finansowa, która pozwala na poprawę bezpieczeństwa użytkowników dróg, tym bardziej, że obiekty mostowe usytuowane są w ciągach dróg powiatowych prowadzących do lokalnych atrakcji często odwiedzanych przez turystów – podkreśla Krzysztof Kwiatkowski.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Powiat

Bezpieczniej

Zakończył się montaż barier energochłonnych na drodze powiatowej Rybnica Leśna – Grzmiąca.

Niespodzianka po wakacjach

Przy Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Nowym Siodle powstaną dwa

Utwardzają pobocza

W sześciu gminach  powiatu wałbrzyskiego prowadzone są prace związane z poprawą stanu
Go to Top