Zabezpieczają się przed powodzią

Zabezpieczają się przed powodzią

w Region

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zdecydował dziś o przeznaczeniu dodatkowych 450 tys. zł na poprawę systemu zabezpieczeń Dolnego Śląska przed powodzią.

Dolnośląski Zakład Melioracji i Urządzeń Wodnych otrzyma 350 tys. zł dotacji z budżetu Województwa Dolnośląskiego. Zostanie przeznaczona na zakup worków, geowłókniny, folii i innych materiałów, które są potrzebne do walki z wodnym żywiołem. Środki te trafią do wojewódzkich magazynów przeciwpowodziowych. DZMiUW będzie mógł też przeznaczyć środki z dotacji na zakup paliwa do służbowych samochodów. Pozwoli to na bieżąco monitorować sytuację powodziową na Dolnym Śląsku.

Natomiast 100 tys. zł Zarząd Województwa Dolnośląskiego przeznaczył na opracowanie danych przestrzennych służących zobrazowaniu zagrożenia, jakie może spowodować podniesiony stan wód na terenie Dolnego Śląska. Pilotaż tego systemu działa już od tygodnia. Marszałek Marek Łapiński oddał go do dyspozycji Wojewódzkiego Sztabu Kryzysowego. Mapę na polecenie Marszałka opracował geodeta wojewódzki i pełnomocnik Zarządu Województwa Dolnośląskiego ds. bezpieczeństwa. Mapy cyfrowe obrazują zasięg potencjalnej powodzi w sytuacji przerwania obwałowań. W przyszłości prace mają toczyć się w oparciu o tegoroczne doświadczenia.

Tym samym zarząd województwa zdecydował o rozpoczęciu prac nad projektem pod roboczą nazwą „System Wsparcia dla Zobrazowania Sytuacji Bieżącej Dolnego Śląska". Projekt będzie systematycznie udoskonalany, a jego sukces w dużej mierze zależy od współpracy z odpowiednimi służbami, inspekcjami, strażami, a przede wszystkim z jednostkami Samorządu Terytorialnego całego regionu.

Województwo Dolnośląskie w 2009 r. i w perspektywie roku 2010 przeznaczyło w sumie środki w wysokości ok. 73 mln zł na poprawę bezpieczeństwa w regionie.

 

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Region

Rozwijają Osówkę

Starosta wałbrzyski Krzysztof Kwiatkowski, wziął udział w otwarciu multimedialnej trasy turystycznej w

Mają szczęście, że żyją

Nieposiadający uprawnień nietrzeźwy kierujący doprowadził do dachowania samochodu. Za popełnione przestępstwo jazdy
Go to Top