Zapisz się do OFE

w Gospodarka

Ponad 267,5 tys. listów z przypomnieniem o obowiązku przystąpienia do otwartego funduszu emerytalnego wyśle w ciągu najbliższych dni Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Listy dostaną osoby, które podejmując pierwszą pracę nie wybrały swojego funduszu.

Obowiązek zapisania się do jednego z 14 otwartych funduszy emerytalnych ma każda osoba urodzona po 31 grudnia 1968 r., która po raz pierwszy rozpoczyna pracę lub działalność gospodarczą objętą obowiązkiem odprowadzania składek na ubezpieczenie emerytalne. Fundusz należy wybrać w ciągu 7 dni od podpisania umowy z pierwszym pracodawcą. Obowiązek zapisana się do OFE nie dotyczy studentów i uczniów do 26. roku życia, którzy podjęli pracę w ramach umowy zlecenia, umowy o dzieło lub rozpoczęli studia doktoranckie.

Osobom, które nie dopełnią tego obowiązku ZUS wysyła list z przypomnieniem. Jeśli mimo tego ubezpieczony nadal samodzielnie nie zapisze się do żadnego z OFE, zgodnie z przepisami ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych Zakład ma obowiązek losowo przypisać go do jednego z funduszy.

W losowaniu biorą udział tylko te fundusze, które osiągnęły wyższe niż średnia stopy zwrotu w dwóch kolejnych okresach rozliczeniowych i zarządzają mniej niż 10 proc. aktywów netto wszystkich OFE. Wyłączone są trzy fundusze o największej liczbie członków. W najbliższym losowaniu, które odbędzie się 30 lipca, weźmie udział sześć OFE: Allianz, Amplico, AXA, Aegon, Generali i Pocztylion. Do każdego przydzielona zostanie równa liczba osób. Po losowaniu ZUS poinformuje ubezpieczonych oraz poszczególne OFE o wynikach. Także same fundusze mają obowiązek poinformowania o tym fakcie swoich nowych członków.

Tags:

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Gospodarka

Wizerunkowa wpadka

Prezes Jarosław Kaczyński rozwiązał struktury partyjne w Wałbrzychu. Decyzja związana jest  z
Placeholder

Przetarg w Golińsku

W siedzibie Starostwa Powiatowego  Wałbrzychu przy al. Wyzwolenia 24 został wywieszony wykaz

Kolejna droga wyremontowana

Krzysztof Kumorek, pełniący obowiązki Burmistrza Miasta, uczestniczył w odbiorze technicznym, długo oczekiwanej

Most otwarty

Blisko 600 tysięcy złotych kosztowała przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr
Go to Top