Zasłużeni dla gminy

Zasłużeni dla gminy

w Region

W 95 rocznicę odzyskania Niepodległości wójt gminy Świdnica odznaczyła tytułem Zasłużony dla Gminy Świdnica 3 mieszkańców gminy. Wręczenie odznaczeń odbyło się podczas uroczystej akademii organizowanej z okazji 11 Listopada w Pszennie.

– Jest dobrą gminną tradycją zachowanie pamięci o ludziach i ich czynach, bo stąd wywodzi się siła i impuls do dalszego pomyślnego rozwoju naszej gminnej społeczności – mówiła podczas wręczenia odznaczeń wójt gminy Teresa Mazurek. Tytuł "Zasłużony dla Gminy Świdnica" nadawany jest na podstawie uchwały rady gminy za wybitne zasługi w działalności, kulturalnej, społecznej, gospodarczej, sportowej lub innej, które mają szczególny charakter i prowadzą do rozwoju gminy i rozsławienia jej imienia. Mogą go otrzymać mieszkańcy gminy Świdnica na wniosek władz gminy, organizacji społecznych, politycznych po ocenie Kapituły.

Eligiusz Janasik – od 1970 r. mieszkaniec gminy Świdnica (Słotwina), radny Rady Gminy Świdnica od 1998 r., długoletni członek rady sołeckiej (przewodniczący Rady w latach 1994 – 98 oraz 2011 do chwili obecnej), działacz sportowy. Aktywnie uczestniczy w życiu sołectwa Słotwina, podejmując wiele działań na rzecz jego rozwoju estetyki i poprawy warunków życia mieszkańców. Działania E. Janasika przyczyniły się do stworzenia prężnych organizacji działających w Słotwinie: klub sportowy, zespół śpiewaczy, dziecięcy i młodzieżowy zespół taneczny. Za jego przyczyną i skutecznym działaniom zespoły: śpiewaczy i taneczny, posiadają stroje oraz miejsce w świetlicy na spotkania organizacyjne. Dużym przedsięwzięciem Pana Janasika jest troska o budowę boiska sportowego i rozwój tenisa stołowego. Jest współorganizatorem festynów, imprez środowiskowych, które to cieszą się uznaniem środowiska. Swoją aktywnością i zaangażowaniem w sprawy bieżące sołectwa, daje dobry przykład młodym mieszkańcom, których stara się włączyć do współpracy i działania. Od 1998 r. jest radnym gminy Świdnica. W IV kadencji pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Rady, obecnie jest przewodniczącym Komisji Zdrowia, Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych. Dzięki staraniom Eligiusza Janasika i systematycznej pracy w środowisku, mieszkańcom Słotwiny żyje się łatwiej, a estetyka wsi w ostatnich latach uzyskała wysoką jakość.

Piotr Kulak- mieszkaniec Burkatowa od 1969 r. Z ogromnym zaangażowaniem podejmuje wiele działań na rzecz poprawy estetyki i warunków życia mieszkańców, szczególnie na rzecz bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej. Od 1981 r. był członkiem Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w OSP w Burkatowie. Od 1995 r. jest prezesem OSP Burkatów. Za wzorowe wykonywanie zadań ochrony przeciwpożarowej odznaczony został Odznaką Wzorowy Strażak oraz Brązowym, Srebrnym i Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa. W 1997 r. brał udział w działaniach ratowniczych podczas akcji ratowania życia, zdrowia i mienia społeczeństwa gminy Świdnica, za co został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi RP. Pan Piotr Kulak aktywnie uczestniczy we wszystkich działaniach statutowych na rzecz poprawy bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej, dając przykład druhom strażakom. Współpracuje ze sportowcami, seniorami, młodzieżą oraz mieszkańcami sołectwa Burkatów. W 2012 r. był członkiem komitetu organizacyjnego dożynek gminnych w Burkatowie, pracując w zespole technicznym i organizacyjnym. Aktywność Piotra Kulaka ma pozytywny wymiar w środowisku, a tym samym zachęca innych do wspólnych działań.

Piotr Michalski- mieszkaniec Burkatowa od grudnia 1974 r. Jest organizatorem wielu przedsięwzięć kulturalnych, a na wyróżnienie zasługują działania na rzecz bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej. Od 1984 r. był członkiem Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w OSP w Burkatowie i tu dał się poznać jako aktywny i zaangażowany młody mieszkaniec Burkatowa. Od 1995 r. jest Naczelnikiem OSP Burkatów. W 1997 r. odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi RP. W działaniach na rzecz ochrony przeciwpożarowej został odznaczony Odznaką Wzorowy Strażak, Brązowym, Srebrnym i Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa. Od 2001 r. jest funkcjonariuszem Państwowej Straży Pożarnej, służąc na stanowisku starszego operatora mechanicznego. Chętnie współpracuje z młodzieżą, sportowcami, radą sołecką oraz mieszkańcami wsi Burkatów. Służy radą i pomocą młodym mieszkańcom w organizacji życia kulturalnego oraz zachowania bezpieczeństwa.

Od roku 2002 na wniosek różnych organizacji i instytucji nadano ogółem 69 tytułów „Zasłużony dla Gminy Świdnica". Po raz pierwszy tytuł wręczono Cecylii Pączek, długoletniej sołtys wsi Boleścin.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Region

Piłeś?Nie jedź!

Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu zatrzymali mieszkańca Wałbrzycha,

Co dalej z Górnikiem?

– Drodzy rodzice! Jeżeli nie jest Wam obojętny los Waszych dzieci, które

Zagrają głuszyckie Orliki

Zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w Podwórkowej Lidze Piłkarskiej „Głuszyckie Orliki
Go to Top