Złóż dokumenty o zasiłek rodzinny

Złóż dokumenty o zasiłek rodzinny

w Gospodarka

Od 1 września dział świadczeń rodzinnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu rozpoczął przyjmowanie wniosków osób ubiegających się o zasiłek rodzinny na okres zasiłkowy 2010/2011. Wnioski będą przyjmowane w godzinach od 8.00 do 15. 00, we wtorki od 8.00 do 17.00.

Okres zasiłkowy, na jaki ustala się prawo do zasiłku rodzinnego trwa od 1 listopada do 31 października następnego roku kalendarzowego. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o zasiłek rodzinny na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do 30 września, ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad nastąpi do 30 listopada. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o zasiłek rodzinny na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 października do 30 listopada, ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad nastąpi do 31 grudnia. Formularze wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych znajdują się na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu oraz są do pobrania w: Dziale Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, przy ulicy Limanowskiego 11, Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, przy ul. Sienkiewicza 6, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wałbrzychu, ul. Beethowena 1. Do wniosku należy dołączyć szereg dokumentów, m.in : skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy potwierdzający wiek dziecka, orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, w przypadku gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne, zaświadczenie szkoły, w przypadku gdy dziecko ukończyło 18 rok życia, zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny itp. W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż te, które są wymagane dział świadczeń rodzinnych może domagać się ich przedstawienia. Przy składaniu wniosków należy okazać pracownikowi przyjmującemu wniosek oryginały dołączanych dokumentów.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Gospodarka

Odnowa Dolnośląskiej Wsi

Ponad 20  gmin z regionu wałbrzyskiego otrzymało dotacje na przyjazne mieszkańcom zagospodarowanie

Budują centrum przesiadkowe

Gmina Głuszyca rozpoczęła kolejną dużą inwestycję, która przyczyni się poprawy komfortu życia
Go to Top