Złoż wniosek na mieszkanie komunalne

Złoż wniosek na mieszkanie komunalne

w Aktualności

Od dzisiaj można pobrać wniosek na nowe mieszkania komunalne w Wałbrzychu. Dostępny jest na stronie www.nasznowydom.walbrzych.eu oraz w Biurze Obsługi Klienta wałbrzyskiego urzędu. Termin składania wniosków upływa z końcem kwietnia.

W nowym budynku przy ul. Staszica na Nowym Mieście do dyspozycji wałbrzyszan będzie 19 mieszkań o powierzchni do 65 m kwadr. Na Białym Kamieniu przy ul. Wiejskiej 19 mieszkań powstanie wskutek przebudowy obiektu po byłej Szkole Podstawowej nr 2. Kolejnych 51 w położonych po sąsiedzku trzech nowych budynkach. Powierzchnia lokali zamknie się w granicach 40 – 55 m kwadr. Najwięcej, bo aż 4 budynki zostaną zbudowane na Podzamczu przy ul. Jana Pawła II, gdzie znajdzie się 120 mieszkań o powierzchni 40 – 50 m kwadr.

Zasady i kryteria przyznawania mieszkań określi uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha. Z kolei zarządzenie Prezydenta Wałbrzycha określa sposób realizacji wniosków o przydział mieszkań. Wiadomo już dziś, że na korzystną punktację mogą liczyć młodzi wychowujący dzieci, osoby starsze od lat zamieszkałe w Wałbrzychu, a także niepełnosprawni. Wszystkie osoby starające się o nowe mieszkanie nie mogą mieć zaległości czynszowych. Pozytywną lub negatywną kwalifikacją wniosków będzie się zajmować Społeczna Komisja Mieszkaniowa. Za co można otrzymać punkty? Zobacz poniżej.

Sytuacja rodzinna wnioskodawcy: Liczba punktów

1) małżeństwa lub osoby pozostające w faktycznym pożyciu i prowadzące wspólne gospodarstwo domowe, z których co najmniej jedna z osób nie przekroczyła 35 roku życia, i które wspólnie wychowują dwoje lub więcej dzieci – 12 pktosoby samotnie wychowujące dwoje lub więcej dzieci –  8 pkt

2) małżeństwo zameldowane osobno (tylko jeden z małżonków zamieszkuje w Wałbrzychu) – 4 pkt

3) małżeństwo zamieszkujące osobno na terenie Wałbrzycha – 4 pkt

4) wnioskodawca lub członek rodziny wnioskodawcy z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym – 8 pkt

5) dzieci wnioskodawcy w wieku do lat 18 :

1 dziecko – 5 pkt

2 dziecko – 7 pkt

3 dziecko i więcej każde następne dziecko – 10pkt

Warunki mieszkaniowe wnioskodawcy

6) najemca mieszkający w lokalu, którego właścicielem jest Gmina Wałbrzych i przekazujący lokal, który zostanie przeznaczony do powtórnego zasiedlenia przez Gminę Wałbrzych – 8 pkt

7) najemca zamieszkujący w budynku przeznaczonym do rozbiórki w roku 2014, którego właścicielem jest Gmina Wałbrzych  – 8 pkt

8)osoby zajmujące na podstawie tytułu prawnego lokale w budynkach znajdujących się na terenach przeznaczonych pod inwestycje, jeżeli plany miasta przewidują opróżnienie lokalu w 2014 roku – 5 pkt

9)najemca występujący o zamianę lokalu, którego jest właścicielem Gmina Wałbrzych na lokal mniejszy o co najmniej 1 pokój i 25 % pow. użytkowej dot. zajmowanego lokalu – 5 pkt

10) powierzchnia mieszkalna poniżej 5 m² na osobę – 5 pktOkres zamieszkiwania na terenie Gminy Wałbrzych:11) wnioskodawca zamieszkujący na terenie Gminy Wałbrzych przez okres do 20 lat – 3 pkt

12) wnioskodawca zamieszkujący na terenie Gminy Wałbrzych przez  okres pow. 20 do 35 lat – 5 pkt

13) wnioskodawca zamieszkujący na terenie Gminy Wałbrzych przez okres powyżej 35 lat – 8 pkt

Punktacja ujemna:14) zaległości czynszowe przekraczające 2 okresy rozliczeniowe ale nie więcej niż 12 m-cy -10 pkt

15) zaległości czynszowe przekraczające powyżej 12m-cy -15

16) bezprawne zajmowanie lokalu spowodowane m.in. rozwiązaniem umowy najmu – 20 pkt

17) bezprawne zajmowanie lokalu w wyniku samowolnego zajęcia lokalu – 30 pkt

18) dewastacja zajmowanego lokalu, uporczywe naruszanie regulaminu porządku domowego – 30 pkt

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

Konsultacje społeczne

Powiat Wałbrzyski zaprasza wszystkich mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących propozycji

Budują obwodnicę

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu oficjalnie zainaugurowała rozpoczęcie prac przy

Biała broń

Zamek Książ w Wałbrzychu otrzymał w depozyt minikolekcję broni białej ze zbiorów
Go to Top