Zostań strażakiem

Zostań strażakiem

w Aktualności

Państwowa Straż Pożarna w Wałbrzychu przyjmie do pracy dwóch stażystów. Na chętnych czekają stanowiska: operatora sprzętu specjalnego (Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza Nr 10 oraz specjalista ratownik (Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza).

Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani przejdą m.in. kilka prób. Wśród nich wydolnościową, sprawdzian z pływania na basenie oraz test sprawności fizycznej. Kandydat do służby w Państwowej Straży Pożarnej musi spełniać obowiązkowo następujące kryteria: posiadać obywatelstwo polskie, być nie karanym za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystać z pełni praw publicznych, posiadać co najmniej średnie wykształcenie, posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia tej służby, posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej. Wymagane jest również przedstawienie różnego rodzaju dokumentów. W tym m.in. życiorysu (pisanego odręcznie), listu motywacyjnego, kserokopii dokumentów (dowodu osobistego, książeczki wojskowej, o ile kandydat jest objęty ewidencją wojskową, świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, o ile wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy lub służby, dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, w tym specjalistyczne) oraz kilku oświadczeń.

Kompletną dokumentację należy składać w zaklejonej kopercie formatu A4 opisanej imieniem i nazwiskiem, z dopiskiem „Nabór do służby w KM PSP w Wałbrzychu – 2014", w terminie od dnia 26.05.2014r. do 11.06.2014r. do godz. 15.30 w sekretariacie Komendy lub przesłać drogą pocztową na adres: Komenda Miejska PSP w Wałbrzychu, ul. Ogrodowa 20, 58-306 Wałbrzych. Dodatkowe informacje w sprawie naboru można uzyskać w Sekcji Organizacyjno-Kadrowej KM PSP w Wałbrzychu, pod numerami tel. (0-74) 88 77 207/271.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

Piłeś?Nie jedź!

Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu zatrzymali mieszkańca Wałbrzycha,
Go to Top