3xTAK

3xTAK

w Polityka

Sojusz Lewicy Demokratycznej rozpoczyna akcję zbierania podpisów pod wspólnym obywatelskim projektem SLD i OPZZ pod hasłem 3xTAK, TAK DLA GODNEJ PRACY.

"Akcja „3 x TAK dla godnej pracy", jaką w poniedziałek, 14 lipca inicjuje SLD w Wałbrzychu jest częścią ogólnopolskiej akcji SLD i OPZZ polegającej na zbieraniu podpisów poparcia pod projektami zmian ustawowych wprowadzającymi regulacje, które pozytywnie przełożą się na rozwiązanie społeczno-ekonomicznych problemów Polaków. Celem akcji jest przywrócenie Polakom nadziei na godne warunki życia, płacy i zatrudnienia. Proponowane w tej kwestii rozwiązania mają na celu: podniesienie najniższych emerytur o 200 zł, ustawowe określenie stawki godzinowej nie niższej jak 10 zł, ograniczenie stosowania tzw, umów śmieciowych. Obecnie rynek zatrudnienia toczony jest patologią stosowania umów śmieciowych. Powszechność tego zjawiska prowadzi do wielu negatywnych dla zatrudnionych skutków i jest także sposobem na omijanie prawa oraz unikania w konsekwencji nawiązania stosunku pracy przez pracodawcę. Nie zgadzamy się z tym, podobnie jak nie zgadzamy się z wysokością najniższych świadczeń emerytalnych w naszym kraju. Ich podniesienie ma sprawić, że ponad 600 tysięcy emerytów otrzymujących najniższe świadczenie emerytalne inaczej spojrzy na jesień swojego życia.Akcja „3 x TAK dla godnej pracy" rozpoczyna się w poniedziałek, 14 lipca i potrwa do 28 sierpnia. W jej ramach członkowie SLD w Wałbrzychu zbierać będą podpisy pod projektem zmian ustawowych. Osoby, które będą chciały wesprzeć tę inicjatywę będą mogły zrobić to przy stolikach jakie pojawią się w czasie trwania akcji w różnych punktach miasta. Niezbędnym do tego będzie wyrażenie zgody na umieszczenie swoich danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu i numeru PESEL na wyraźnie oznaczonych listach poparcia inicjatywy ustawodawczej oraz złożenie własnoręcznego podpisu. Zwracamy się do mieszkańców miasta o wsparcie tej inicjatywy, ponieważ jej powodzenie przełoży się bezpośrednio na jakość Ich życia" – apelują członkowie SLD. .

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Polityka

Policja dziękuje powiatowi

Jednogłośnie przyjęto zmiany w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej podczas ostatniej sesji
Go to Top