Aglomeracja wrocławska z Wałbrzychem

Aglomeracja wrocławska z Wałbrzychem

w Aktualności

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zaoponował powiatowi wałbrzyskiemu przystąpienie do aglomeracji wrocławskiej w zakresie organizacji transportu. Zarząd powiatu wałbrzyskiego przyjął pozytywne stanowisko w tej sprawie.

Korzystając z nowych możliwości prawnych, jakie przynosi obowiązująca od 1 marca 2011 roku ustawa o publicznym transporcie zbiorowym, Samorząd Województwa Dolnośląskiego podjął rozmowy z Gminą Wrocław w celu zintegrowania działań w dziedzinie transportu na terenie aglomeracji wrocławskiej. Strony wypracowały treść porozumienia dotyczącego współpracy oraz zidentyfikowały obszar występowania wzajemnych zależności w dziedzinie organizacji transportu. Powiat wałbrzyski został włączony do tego obszaru już w I etapie rozwoju. – Dzięki przystąpieniu do aglomeracji w zakresie organizacji transportu mamy realną szansę nie tylko na poprawę transportu kolejowego między Wałbrzychem a Wrocławiem i docelowo także transportu drogowego, ale również i na jego rozwój. Chcemy przystąpić do porozumienia, choć będzie się to wiązało z współfinansowaniem transportu na naszym terenie. Uważam jednak, że mieszkańcy naszego powiatu zasługują na szybką, bezpieczną i nowoczesną komunikację, która pozwoli im sprawnie przemieszczać się nie tylko do Wrocławia, ale także i do innych miejsc na Dolnym Śląsku – komentuje starosta wałbrzyski Robert Ławski

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

Wypadek paralotniarza

\W okresie wakacyjnym niemal codziennie dochodzi do wypadków w rejonie działania Grupy

Pomoc dla pszczelarzy

Do 30 czerwca 2021 r. pszczelarze mogą składać w biurach powiatowych ARiMR
Go to Top