Akt oskarżenia dla byłego prezydenta

Akt oskarżenia dla byłego prezydenta

w Aktualności

Prokurator Rejonowy w Wałbrzychu skierował akt oskarżenia przeciwko byłemu Prezydentowi Miasta Wałbrzycha Piotrowi Kruczkowskiemu, zarzucając mu przekroczenie uprawnień w okresie pełnienia funkcji Prezydenta Miasta w związku z powołaniem do pełnienia funkcji członków Rad Nadzorczych spółek komunalnych czterech osób wbrew obowiązującym przepisom i działanie tym na szkodę interesu społecznego.

W wyniku przeprowadzonego śledztwa prokurator ustalił, że w okresie od 28 lutego 2008r. do końca kwietnia 2008r. oraz w listopadzie 2007r. Piotr Kruczkowski przekroczył swoje uprawnienia w ten sposób, że wbrew obowiązującym przepisom prawa powołał cztery osoby do pełnienia funkcji członków rad nadzorczych spółek komunalnych: Aqua-Zdrój sp. z o.o., Miejski Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. oraz Miejski Zarząd Budynków sp. z o.o., które w chwili powołania pozostawały za wynagrodzeniem członkami rad nadzorczych innych spółek komunalnych Gminy Wałbrzych, a które przed powołaniem nie złożyły wymaganych oświadczeń o braku przeszkód prawnych do pełnienia powierzonych funkcji. Na skutek powołania osoby te pobrały wynagrodzenie w łącznej kwocie 67.000 zł. Z tego powodu przyjęto, że podejrzany przekroczenia uprawnień dopuścił się w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez te osoby (art. 231 § 2 kk). Występek ten zagrożony jest karą od roku do 10 lat pozbawienia wolności. Kwestie powoływania członków rad nadzorczych regulowały (także i obecnie regulują) m.in. przepisy ustawy z dnia 3 marca 2000r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi. Zgodnie z art. 4 tej ustawy jedna osoba może być członkiem rady nadzorczej tylko w jednej spośród spółek komunalnych. Piotr Kruczkowski nie przyznał się do winy i odmówił złożenia wyjaśnień w sprawie. Sprawa będzie rozpoznana przez Sąd Rejonowy w Wałbrzychu. Poniżej oświadczenie byłego prezydenta.
"Po decyzji prokuratora, który zdecydował się skierować do sądu akt oskarżenia, zarzucając mi przekroczenie uprawnień które polegało na powołaniu czterech osób do rad nadzorczych spółek miejskich na okres kilku miesięcy, ponownie oświadczam, że nie zgadzam się z tymi zarzutami. Odmówiłem wyjaśnień w prokuraturze, wyjaśnienia takie złożę w sądzie. Ani Miasto ani Spółki nie poniosły szkody finansowej, gdyż gdyby powołano do rad nadzorczych inne osoby, diety i tak musiałyby być wypłacone. Podobne sytuacje występują w innych gminach w Polsce ze względu na istnienie niejednoznacznego stanu prawnego" – napisał Kruczkowski, który wyraził zgodę na umieszczanie swoich zdjęć bez zasłoniętych oczu oraz posługiwanie się pełnym nazwiskiem.
P.S.Prezydent Wałbrzycha przyjął rezygnację Piotra Kruczkowskiego z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej z ramienia Gminy Wałbrzych w spółkach PEC S.A i WSSE "Invest Park". Na najbliższych posiedzeniach Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz Zgromadzenia Wspólników Prezydent przedstawi nowych przedstawicieli miasta.

 

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

Konsultacje społeczne

Powiat Wałbrzyski zaprasza wszystkich mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących propozycji

Budują obwodnicę

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu oficjalnie zainaugurowała rozpoczęcie prac przy

Biała broń

Zamek Książ w Wałbrzychu otrzymał w depozyt minikolekcję broni białej ze zbiorów
Go to Top