Aktywizacja - Motywacja - Praca

Aktywizacja – Motywacja – Praca

w Gospodarka

Dolnośląscy Pracodawcy jako partner strategiczny, zaprasza do wzięcia udziału w konkursie Lider aktywizacji – Kreator zatrudnienia organizowanym w ramach projektu Partnerstwo na rzecz Zatrudnienia.

Aktywizacja- Motywacja-Praca ma na celu promocję wizerunku firmy jako instytucji społecznie odpowiedzialnej, angażującej się w przedsięwzięcia innowacyjne korzystne dla rynku pracy i sprzyjające rozwojowi regionu. Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkie zainteresowane przedsiębiorstwa z województwa dolnośląskiego. Konkurs będzie promować pracodawców wyróżniających się pod względem liczby zatrudnionych osób bezrobotnych, jakości zapewnianych warunków pracy, jak również zachęcania do tworzenia nowych miejsc pracy. Organizatorem konkursu jest Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. – firma zrzeszona w Dolnośląskich Pracodawcach. Formularz Zgłoszeniowy można złożyć bezpośrednio w siedzibie Organizatora (Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. lub wysłać pocztą tradycyjną z dopiskiem „Konkurs – Lider aktywizacji – Kreator zatrudnienia"). Nabór kandydatów do konkursu będzie prowadzony od 03.03.2016 r. do 30.05.2016 r. Udział w konkursie jest nieodpłatny. Wyłonieni laureaci konkursu zostaną nagrodzeni podczas oficjalnej Gali konkursowej organizowanej przez Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Gospodarka

Umowa podpisana

Pełniący funkcję Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc Krzysztof Kumorek podpisał umowę na realizację zadania
Go to Top