Altanki działkowców ocalone

Altanki działkowców ocalone

w Polityka

Świdnicka poseł Teresa Świło brała udział w pracach nad ustawą, która w istotny sposób wpłynie na działkowców. Dzięki pracy posłów udało się uniknąć sporych problemów dotyczących uprawiających ogródki działkowe.

– 4 lutego 2015 roku w Sejmie odbyła się dyskusja nad obywatelskim projektem ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw – mówi poseł Teresa Świło. – Proponowane zmiany mają na celu doprecyzowanie zapisów prawa budowlanego w zakresie regulacji odnoszących się do budownictwa na ogródkach działkowych oraz zabezpieczenie działkowców przed negatywnymi konsekwencjami dotychczasowych uchybień legislacyjnych, na które wskazano w orzeczeniu NSA ze stycznia ubiegłego roku. Wprowadzenie w życie orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego wiązałoby się z nakazem rozbiórki wszystkich obiektów wybudowanych na działkach, które nie odpowiadają jego wykładni. Byłoby to wielkim kłopotem dla działkowców. Na szczęście parlamentarzyści zareagowali na czas.W zmienionym projekcie ustawy zawarto regulacje, które dotyczą między innymi wprowadzenia definicji altany ogrodowej, legalizacji obiektów budowlanych wybudowanych na terenie rodzinnych ogrodów działkowych przed dniem wejścia w życie projektowanej ustawy; zaświadczeń potwierdzających zgodność wymiarów wybudowanej altany działkowej z wymaganiami określonymi w ustawie oraz postępowania w odniesieniu do obiektów budowlanych wybudowanych na terenach rodzinnych ogrodów działkowych przed dniem wejścia w życie ustawy. – Proponowane zmiany mają na celu doprecyzowanie zapisów prawa budowlanego w zakresie regulacji odnoszących się do budownictwa na ogródkach działkowych oraz zabezpieczenie działkowców przed negatywnymi konsekwencjami dotychczasowych uchybień legislacyjnych, na które wskazano w orzeczeniu NSA, co jest związane z nową wykładnią przepisu dotyczącego definicji altany – mówi poseł Teresa Świło. Działkowiec za zalegalizowanie obiektów budowlanych nie będzie uiszczał żadnych opłat. W przypadku altan, w stosunku do których zostały wszczęte postępowania w sprawie wydania decyzji nakazującej rozbiórkę, postępowania takie będą umarzane. Natomiast tam, gdzie zapadła już ostateczna decyzja o rozbiórce, będzie ona wygaszona. Projekt ustawy zakłada również wprowadzenie zaświadczeń, wydawanych na wniosek zainteresowanego, potwierdzających zgodność wybudowanej altany działkowej z przepisami prawa budowlanego. Organem zobowiązanym do wydania przedmiotowego zaświadczenia będzie zobowiązany właściwy organ nadzoru budowlanego. Wprowadzone zmiany dotyczą 900 tysięcy działkowców w Polce. Było to drugie czytanie przedmiotowej ustawy i w związku ze zgłoszonymi poprawkami podczas drugiego czytania, projekt ponownie trafi do Komisji Infrastruktury.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Polityka

Policja dziękuje powiatowi

Jednogłośnie przyjęto zmiany w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej podczas ostatniej sesji
Go to Top