Ambitne plany pracodawców

Ambitne plany pracodawców

w Gospodarka

Skuteczne rzecznictwo interesów pracodawców, lepsze wykorzystanie funduszy europejskich na lata 2014 – 2020 oraz rozwój organizacji – to główne priorytety Zarządu Sudeckiego Związku Pracodawców na 2013 rok.

Podczas spotkania noworocznego Zarząd Sudeckiego Związku Pracodawców przedstawił najważniejsze cele i działania na ten rok. Jednym z priorytetów będzie rzecznictwo interesów i wpływanie na administrację publiczną, by tworzyła przyjazne regulacje. -Jest to podstawa naszej działalności. Jesteśmy za ograniczeniem obowiązków administracyjnych dla przedsiębiorców, lepszym i przejrzystym prawem gospodarczym oraz przyjaznym klimatem dla rozwoju przedsiębiorczości – mówi Artur Mazurkiewicz, Przewodniczący Zarządu SZP. Zarząd Sudeckiego Związku Pracodawców przygotowuje się również do nowego okresu finansowania na lata 2014 – 2020. Jak zauważa Marcin Kowalski, odpowiedzialny w Zarządzie za fundusze strukturalne UE, przedsiębiorcy będą mieli większe możliwości pozyskania środków unijnych po 2013 roku. – W nowej perspektywie finansowej m.in. pożyczki i poręczenia będą bardziej dostępne zwłaszcza dla przedsiębiorców z sektora MŚP. Więcej pieniędzy unijnych będzie w dyspozycji regionów. Właśnie z regionalnych programów operacyjnych będzie pochodziło wsparcie m.in. dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw – mówi Marcin Kowalski, Zastępca Przewodniczącego Zarządu. Zarząd SZP chce również skoncentrować się na zwiększeniu liczby wydawanych opinii oraz stanowisk dla administracji. W tym celu z ramienia pracodawców do Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia we Wrocławiu został powołany Tadeusz Choczaj, który będzie odpowiedzialny za opiniowanie działań w zakresie polityki rynku pracy. W tym roku częściej planowane są spotkania integracyjne członków związku, seminaria eksperckie czy spotkania networkingowe. Wszystko po to, by przyciągnąć do związku jeszcze więcej pracodawców. Zarząd planuje w tym roku wzmocnić współpracę z Polską Konfederacją Pracodawców Prywatnych Lewiatan oraz z innymi organizacjami pracodawców z Dolnego Śląska, a także z regionalnymi izbami gospodarczymi m.in. z Dolnośląską Izbą Gospodarczą we Wrocławiu.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Gospodarka

Toyota się rozpędza

Toyota Motor Manufacturing Poland (TMMP) uruchomiła w Wałbrzychu drugą linię produkcyjną małej

Inwestycyjne wsparcie

Uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego przyznano dodatkowe środki na program ochrony gruntów rolnych,

Minister w urzędzie

Reformie rynku pracy oraz zmianom w przepisach pozwalających na zatrudnianie cudzoziemców poświęcone

Umowa podpisana

Pełniący funkcję Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc Krzysztof Kumorek podpisał umowę na realizację zadania
Go to Top