Apelują o zabezpiecznie wyborów

Apelują o zabezpiecznie wyborów

w Aktualności

Nowoczesny Wałbrzych wystosował apel do prezydenta miasta i komendanta policji o zabezpieczenie powtórzonych wyborów do Rady Miasta w okręgu nr 5. Poniżej jego treść.

" W trosce o prawidłowy przebieg powtórzonych wyborów do Rady Miasta w Okręgu Nr 5, które odbędą się w dniu 11 września 2011 roku, zwracamy się z prośbą o specjalny nadzór procesu wyborczego. Prosimy o rozlokowanie we wszystkich komisjach zarówno umundurowanych funkcjonariuszy, jak i „niewidocznych" obserwatorów, nadzór nad transportem kart do Ratusza oraz obserwację procesu zliczania głosów. Obawiamy się, iż proceder korupcji wyborczej w naszym mieście, mimo wysiłków wielu środowisk, nie został jeszcze zażegnany. W kontekście wydarzeń z 2010 roku, powinno nam wszystkich, a szczególnie władzom miasta i Policji zależeć na systematycznym odbudowywaniu pozytywnego wizerunku miasta i niedopuszczeniu do pojawienia się jakichkolwiek nieprawidłowości. Ze względu na swoją specyfikę oraz spodziewaną niską frekwencję, okręg nr 5 wymaga szczególnej ochrony przed osobami, które chciałyby działać na szkodę demokracji i mieszkańców Wałbrzycha.Wierzymy jednak, że odpowiednie przygotowania i nadzór nad wyborami w okręgu nr 5 pozwoli, tak jak przy ostatnich powtórzonych wyborach prezydenckich, zredukować możliwości manipulacji oraz korupcji wyborczej do minimum. Doceniając Państwa dotychczasowe wysiłki, prosimy o dalsze zaangażowanie w proces uzdrawiania naszej lokalnej demokracji. Mamy nadzieję, iż wzmożone patrole i działania służb mundurowych pozwolą na całkowite wyeliminowanie procederu kupczenia głosami, który miał miejsce podczas wyborów w 2010 roku i został potwierdzony wyrokiem sądu okręgowego w Świdnicy. Stowarzyszenie Nowoczesny Wałbrzych, tak jak podczas ostatnich wyborów, będzie starało się stać na straży uczciwych, demokratycznych wyborów, wystawiając w każdej komisji męża stanu. Liczymy na Państwa pomoc i wsparcie. "

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

„Nieudany” powrót

Po 11 miesiącach procesu ze Szpitalem Sokołowskiego w Wałbrzychu świdnicki sąd uznał

Udało się!

Rozstrzygnięto przetarg na termomodernizację budynku szkoły w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii im. UNICEF
Go to Top