Atlanty – zasłużone dla powiatu

Atlanty – zasłużone dla powiatu

w Aktualności

Radni powiatu wałbrzyskiego zdecydowali podczas ostatniej sesji o uhonorowaniu tytułem zasłużonego dla powiatu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki pod Atlantami w Wałbrzychu. Wątpliwości co do zasług instytucji nie było, dlatego uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Miejska Biblioteka Publiczna była pierwszą polską biblioteką publiczną w Wałbrzychu, utworzoną 1 grudnia 1945 r., przez Starostę Grodzkiego. Oficjalnie Biblioteka rozpoczęła działalność 9 maja 1946 roku, kiedy została przeniesiona do nowej siedziby przy ul. Sienkiewicza 2. Ze względu na wielkość zbiorów była wówczas największą biblioteką na Dolnym Śląsku. W roku 1950 biblioteka stała się samodzielną jednostką budżetową. Do 1993 roku przy ulicy Sienkiewicza 2 mieściły się podstawowe działy udostępniania. Pozostałe komórki organizacyjne były rozlokowane w kilku odległych od siebie punktach miasta. Przez wszystkie lata swego funkcjonowania biblioteka współpracowała z wieloma urzędami, instytucjami, stowarzyszeniami i związkami: Kołem Przyjaciół Biblioteki (obecnie: Stowarzyszenie Przyjaciół Biblioteki pod Atlantami), Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich, Polskim Towarzystwem Biblioterapeutycznym, Związkiem Zawodowym Pracowników Bibliotek Ziemi Wałbrzyskiej oraz już nie działającymi (w jej siedzibie): Towarzystwem Przyjaciół Książki Oddział w Wałbrzychu, Komitetem Europejskim, Komisją Zakładową NSZZ Solidarność przy Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej. W latach 1984 – 1994 przy bibliotece działało także Policealne Zaoczne Studium Bibliotekarskie, które kształciło kadry dla potrzeb bibliotek w regionie wałbrzyskim. W ciągu prawie 68 lat funkcjonowania biblioteki publicznej – obecnie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteki pod Atlantami” zmieniała się jej nazwa i struktura. Wpływ na to miało wprowadzenie nowej reformy administracyjnej kraju i połączenia bibliotek.

Na przestrzeni lat 1945 – 2012 biblioteka nosiła nazwy: Miejska Biblioteka Publiczna (1945 – 1974), Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna (1974 – 1975), Wojewódzka Biblioteka Publiczna (1975 – 1998), Powiatowa Biblioteka Publiczna (1999 – 2004), od 2005 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna „Biblioteka pod Atlantami”.

W 1983 roku staraniem ówczesnego dyrektora biblioteki Bogusława Lamcha oraz przy wsparciu władz samorządowych, w tym również Henryka Gołębiewskiego – Prezydenta Wałbrzycha, udało się pozyskać na nową siedzibę 4 zabytkowe budynki w rynku. Po przeprowadzeniu w latach 1986 – 1993 remontu kapitalnego tych budynków, biblioteka wprowadziła się do nowej siedziby. Przeprowadzka do nowych obiektów umożliwiła zmiany w strukturze organizacyjnej biblioteki. Powołano nowe, wyspecjalizowane komórki organizacyjne. Podjęte decyzje i działania przyczyniły się do lepszego zaspokojenia potrzeb czytelniczych mieszkańców miasta i regionu. Bibliotekę skomputeryzowano i zautomatyzowano. Wprowadzono nowoczesne technologie w opracowaniu i udostępnianiu informacji o posiadanych zasobach, utworzono bazy danych dostępne w internecie, wprowadzono automatyczną rejestrację czytelników, a zbiory zabezpieczono systemem elektronicznym. Rozpoczęto także proces digitalizacji zbiorów graficznych.

W 1948 roku w Wałbrzychu powstała Powiatowa Biblioteka Publiczna, której pierwszym kierownikiem była Helena Murmyło, która funkcję tę pełniła do 1964 roku. Osoba wielce zasłużona dla bibliotekarstwa polskiego. Z Jej inicjatywy zostało utworzone pierwsze w Polsce (1950 r.) Koło Przyjaciół Biblioteki, skupiające czytelników wspierających swoją bibliotekę. Koncepcja ta szybko rozprzestrzeniła się na cały kraj. Powiatowej Bibliotece Publicznej podlegały biblioteki z terenu ówczesnego powiatu wałbrzyskiego. Część z nich, wskutek stopniowego włączania miejscowości podwałbrzyskich w granice administracyjne miasta Wałbrzycha stały się z czasem filiami biblioteki miejskiej, np. Biały Kamień, Sobięcin (1951), Szczawienko (1974). Od początku swego istnienia Powiatowa Biblioteka Publiczna była wspierana przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Wałbrzychu. Obie biblioteki organizowały wspólne przedsięwzięcia: narady (1954), obchody rocznic – Roku Mickiewiczowskiego (1955), konkursy czytelnicze (1955, 1962, 1970), szkolenia (1962), seminaria (1962), sesje popularnonaukowe (1968). Współpraca trwała do momentu połączenia obu bibliotek (1974).

Przyznanie tytułu „Zasłużony dla Powiatu Wałbrzyskiego" dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteki pod Atlantami” jest w pełni uzasadnione, gdyż swoimi osiągnięciami w szczególny sposób wnosi wkład w wkład w rozwój kultury, a tym samym promocję Powiatu Wałbrzyskiego.

 

 

 

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

„Nieudany” powrót

Po 11 miesiącach procesu ze Szpitalem Sokołowskiego w Wałbrzychu świdnicki sąd uznał

Udało się!

Rozstrzygnięto przetarg na termomodernizację budynku szkoły w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii im. UNICEF
Go to Top