Awanse na nauczyciela mianowanego

Awanse na nauczyciela mianowanego

w Aktualności

Kilkunastu nauczycieli kontraktowych z szkół i placówek oświatowych powiatu wałbrzyskiego odebrało z rąk starosty Roberta Ławskiego akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego. Pedagodzy złożyli też uroczyste ślubowanie.

W roku szkolnym 2010/11 do starostwa powiatowego w Wałbrzychu wpłynęło 18 wniosków o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego od nauczycieli kontraktowych ze szkół i placówek oświatowych powiatu wałbrzyskiego. Wszystkie złożone wnioski spełniały wymagania formalne, a nauczyciele z pozytywnym wynikiem złożyli egzamin w terminie 22-23 sierpnia, przez co uzyskali awans na stopień nauczyciela mianowanego. Wczoraj w siedzibie Starostwa Powiatowego nauczyciele – po złożeniu uroczystego ślubowania następującej treści: ,, ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej" – odebrali z rąk starosty wałbrzyskiego Roberta Ławskiego i wicestarosty Augustyna Skrętkowicza, akty mianowania.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

Powiatowa baza coraz większa

Starosta Krzysztof Kwiatkowski i Marek Masiuk, członek zarządu Powiatu Wałbrzyskiego  odebrali kolejny

Inwestują w sprzęt

Dzięki środkom otrzymanym z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Powiat Wałbrzyski rozbudowuje bazę
Go to Top