Będą budować kanalizację

Będą budować kanalizację

w Gospodarka

Gmina Czarny Bór reprezentowana przez wójta gminy – Adama Góreckiego zawarła umowę z przedstawicielem Samorządu Województwa Dolnośląskiego Włodzimierzem Chleboszem – członkiem Zarządu Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej przy ul. Skalników oraz przebudowa ujęcia wody w Czarnym Borze.

Umowa została podpisana w ramach działania finansowanego przez UE z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007-2013". Zadanie opiewa w sumie na kwotę ok. 2,5 mln zł, a wartość dofinansowania wyniesie ok. 1 mln zł. Inwestycja będzie realizowana w latach 2014-2015 i poprawi funkcjonowanie sieci kanalizacyjnej rozwiązując problem, z którym mieszkańcy Osiedla Skalników borykają się od wielu lat. W ramach tego zadania zostanie odbudowana sieć drogowa, wykonane miejsca parkingowe oraz chodniki. Przebudowa ujęcia wody pozwoli gminie uniezależnić się od zewnętrznych dostawców i polepszy stan zaopatrzenia w wodę w zakresie własnym gminy.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Gospodarka

Toyota się rozpędza

Toyota Motor Manufacturing Poland (TMMP) uruchomiła w Wałbrzychu drugą linię produkcyjną małej

Inwestycyjne wsparcie

Uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego przyznano dodatkowe środki na program ochrony gruntów rolnych,

Minister w urzędzie

Reformie rynku pracy oraz zmianom w przepisach pozwalających na zatrudnianie cudzoziemców poświęcone

Umowa podpisana

Pełniący funkcję Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc Krzysztof Kumorek podpisał umowę na realizację zadania
Go to Top