Będą nowe przedszkola

Będą nowe przedszkola

w Aktualności

Dwa przedszkola planują uruchomić od września tego roku władze Głuszycy.  Pieniądze na ich utworzenie gmina otrzyma m.in w ramach realizacji projektów finansowanych z funduszy unijnych.

Urząd Marszałkowski ogłosił właśnie wyniki konkursu na prowadzenie tego typu punktów opieki dla najmłodszych i dofinansowanie otrzymało 11 z 48 ocenianych projektów, w tym także ,,Głuszyckie przedszkolaki" – projekt złożony przez wałbrzyskie Forum Aktywności Lokalnej.

W ramach realizacji projektu mają powstać dwa punkty przedszkolne – w Grzmiącej i w Głuszycy Górnej, gdzie dzieci w 10-osobowych grupach będą mogły uczestniczyć w zajęciach 6 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu. Oprócz realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, planuje się także zajęcia dodatkowe, tj. język angielski, rytmika, elementy obsługi komputera, edukacja teatralna oraz wycieczki. Dla rodziców przewidziane są warsztaty z logopedą, psychologiem i pedagogiem.

Projekt będzie realizowany od września 2010 do lipca 2012 roku i ma na celu poprawienie poziomu edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich. Oferta dotyczy mieszkańców Głuszycy Górnej oraz Grzmiącej.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

„Cyfrowa Gmina”

Gmina Czarny Bór otrzymała wsparcie w wysokości 100 tysięcy złotych na rozwój

Wojskowi w powiecie

Na zaproszenie starosty Krzysztofa Kwiatkowskiego ziemię wałbrzyską odwiedzili  żołnierze z 12 Szczecińskiej
Go to Top