Bezpieczeństwo dzieci w sieci

Bezpieczeństwo dzieci w sieci

w Region

„Stop pedofilom!" – to hasło ogólnopolskiej kampanii społecznej, współorganizowanej przez Rzecznika Praw Dziecka oraz Fundację Kidprotect.pl. Jej głównym celem jest zwrócenie uwagi na problem krzywdzenia dzieci online i upowszechnianie wiedzy na temat zmian w prawie, które wejdą w życie 8 czerwca.

Już 8 czerwca wchodzą w życie nowe przepisy Kodeksu karnego, które umożliwią organom ścigania nie tylko skuteczniejsze namierzanie sprawców, ale przede wszystkim – zapobieganie przestępstwom. – To, czy dzieci są bezpieczne w Internecie, zależy od nas, dorosłych. Jako rodzice i wychowawcy musimy mieć świadomość, że pozostawione przed ekranem komputera dziecko nie tylko nie jest bezpieczne, ale wręcz narażone na różne niebezpieczeństwa. Od tej odpowiedzialności nic nie zwalnia rodziców – mówi Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka. – Z drugiej zaś strony, państwo musi dysponować jak najskuteczniejszymi narzędziami przeciwdziałania i ochrony dzieci przed przemocą, z jaką mogą spotkać się w Internecie. Propozycje takich właśnie rozwiązań zawarte są w wystąpieniach, jakie dziś skierowałem do Ministra Sprawiedliwości i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – dodaje. Marek Michalak w wystąpieniach z 25 maja 2010 roku zaproponował m.in.: zagwarantowanie małoletnim powyżej 15. roku życia uprawnienia do inicjowania postępowania karnego o przestępstwo z art. 197 kk, wprowadzenie całkowitego zakazu posiadania/przechowywania treści pornograficznych z udziałem małoletniego, doprecyzowanie zasad wykorzystywania dowodu z opinii biegłych, utworzenie rejestru i stały monitoring sprawców przestępstw seksualnych czy utworzenie w ramach struktur organizacyjnych policji specjalnej komórki ds. walki z przestępczością seksualną. -Poprzez kampanię chcemy zmienić świadomość społeczną dotyczącą wykorzystywania seksualnego dzieci. Brak reakcji na krzywdzenie seksualne dziecka oznacza de facto przyzwolenie na nie. Pamiętajmy, że prawnym obowiązkiem każdego dorosłego jest zgłoszenie przypadku krzywdzenia seksualnego dziecka, o którym wiemy – mówi Jakub Śpiewak, prezes Fundacji Kidprotect.pl, pomysłodawca kampanii.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Region

„Cyfrowa Gmina”

Gmina Czarny Bór otrzymała wsparcie w wysokości 100 tysięcy złotych na rozwój

Toyota się rozpędza

Toyota Motor Manufacturing Poland (TMMP) uruchomiła w Wałbrzychu drugą linię produkcyjną małej

Kolejne drogi do remontu

Droga do gruntów rolnych w Grzędach Górnych zostanie poddana przebudowie na długości

W trosce o bezpieczeństwo

Grupa Sudecka GOPR  przeprowadzała cykl ćwiczeń w zakresie ewakuacji i transportu ludzi,
Go to Top