Bezpieczni piesi

Bezpieczni piesi

w Region

Witoszów Dolny, Witoszów Górny, Pogorzała –  w tym miejscowościach do końca września potrwają prace przy budowie chodników przy drogach powiatowych. Tylko w tym roku, z budżetu gminy na ten cel zostanie wydanych 250 tysięcy złotych.

Wykonawcą inwestycji w Witoszowie Dolnym jest firma Skanska S.A. Całość zadania wyniesie 73,23 tys. zł. Przedmiotem inwestycji jest budowa chodnika przy drodze powiatowej (240 mb), na odcinku od granic administracyjnych miasta Świdnicy do istniejącego chodnika w miejscowości Witoszów Dolny. Tym samym mieszkańcy, którzy pieszo pokonują ten odcinek drogi (od ronda przy Pogotowiu Ratunkowym) będą mogli nowym chodnikiem bezpiecznie dotrzeć do miejsca swojego zamieszkania. Przedmiotem zamówienia w Pogorzale jest wykonanie prac związanych z budową zatoki autobusowej i chodnika oraz przebudową zjazdu przy drodze powiatowej Wykonawcą inwestycji jest Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. ze Świdnicy, a wartość inwestycji wyniesie 48,3 tys. zł. Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Witoszowie Górnym realizowana będzie za  pośrednictwem firmy ZUK w Strzegomiu Sp. z o.o. Zakres robót obejmować będzie budowę chodnika o pow. 180 m^2 oraz wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznej. Szacowany koszt wyniesie ok. 44,9 tys. zł. – Decydując się na te zadania, kierowaliśmy się przede wszystkim troską o bezpieczeństwo pieszych, w tym dzieci i młodzieży. W wielu przypadkach jest to kontynuacja  rozpoczętych prac w latach poprzednich, tak aby kompleksowo zakończyć budowę ciągów pieszych, a tym samym znacząco poprawić bezpieczeństwo – mówi wójt Teresa Mazurek.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Region

Na nich zawsze można liczyć

Pełniący funkcję burmistrza Boguszowa-Gorc  Krzysztof Kumorek, przewodniczący Rady Miasta Stanisław Urbaniak oraz

Inwestują w sprzęt

Dzięki środkom otrzymanym z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Powiat Wałbrzyski rozbudowuje bazę
Go to Top