Bezpieczniej przy drogach

Bezpieczniej przy drogach

w Region

Ruszyła przebudowa zatok autobusowych w Mokrzeszowie i Miłochowie oraz budowa chodników przy drogach powiatowych w Lubachowie, Witoszowie Górnym i Opoczce. W/w zadania realizowane są przez Służbę Drogową Powiatu Świdnickiego. Na ten cel z budżetu gminy Świdnica została przeznaczona dotacja celowa w wysokości 250 tys. zł. Do końca listopada br. ma powstać blisko 500 mb chodników przy drogach powiatowych.

Ponadto przebudowane zostaną dwie zatoki autobusowe w Mokrzeszowie oraz jedna w Miłochowie. Gmina Świdnica realizuje długo oczekiwane przez mieszkańców kilku sołectw inwestycje związane z budową chodników, położonych w ciągu dróg powiatowych. – Decydując się na te zadania, kierowaliśmy się przede wszystkim troską o bezpieczeństwo pieszych, w tym dzieci i młodzieży. W wielu przypadkach jest to kontynuacja rozpoczętych prac w latach poprzednich, tak aby kompleksowo zakończyć budowę ciągów pieszych, a tym samym znacząco poprawić bezpieczeństwo. Istnieje jeszcze szereg potrzeb do zrealizowania, które mogą być rozwiązane przy dobrej współpracy między samorządem powiatowym i gminnym – mówi wójt Teresa Mazurek.

To nie koniec dobrych wiadomości. Powiat Świdnicki z własnych środków wykonał remonty skrzyżowań dróg powiatowych w Lutomi Górnej, Lutomi Dolnej i Jagodniku. Dodatkowo zlecono wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. przebudowa drogi powiatowej na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 382 w m. Boleścin do m. Krzczonów. Łącznie na realizację w/w zadań zostanie przeznaczonych ponad 86 tys. zł. W 2014 r. w ramach przebudowy chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy Świdnica wykonano chodniki z kostki betonowej przy drogach w: Lubachowie, Lutomi Górnej, Witoszowie Dolnym, Witoszowie Górnym, Opoczce i Wilkowie o łącznej powierzchni 1 189,38 m2. Środki pochodzące z budżetu gminy i przekazane w postaci dotacji celowej wyniosły ponad 271 tys. zł.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Region

„Nieudany” powrót

Po 11 miesiącach procesu ze Szpitalem Sokołowskiego w Wałbrzychu świdnicki sąd uznał

Nie ma czasu na nudę

Podczas tegorocznych wakacji najmłodsi mieszkańcy gminy Czarny Bór nie mają czasu na 

Warsztaty dla dzieci

W Centrum Kultury w Czarnym Borze rozpoczęły się Warsztaty dla dzieci ramach 
Go to Top