„Bezpieczniej w szkole"

„Bezpieczniej w szkole"

w Aktualności

Urszula Augustyn, sekretarz stanu i pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa była gościem specjalnym konferencji "Bezpieczniej w szkole" zorganizowanej w siedzibie Fundacji „Szkoła Gminna Menadżersko-Księgowa" na Starym Zdroju.

W spotkaniu uczestniczyli również dyrektorzy lokalnych placówek oświatowych, prezydent miasta, posłanka Katarzyna Mrzygłocka oraz dolnośląska kurator oświaty. Dyskusje dotyczyły kwestii bezpieczeństwa w szkołach oraz planów pracy Ministerstwa Edukacji Narodowej w tym zakresie. – Trzeba zwiększać działania wychowawcze i profilaktyczne na rzecz tworzenia przyjaznego środowiska w szkołach – przyznali zgodnie zebrani goście. Do 2016 roku w polskich placówkach oświatowych realizowany jest program „Bezpieczna i przyjazna szkoła", który jest kontynuacją programu realizowanego w latach 2008-2013. Zakłada on, że warunkiem zmniejszania agresji i przemocy w szkole jest m.in. kształtowanie prawidłowych relacji i przyjaznego klimatu społecznego w środowisku szkolnym opartym na wzajemnym szacunku i zaufaniu uczniów, nauczycieli i rodziców oraz otwartości szkoły na współpracę ze środowiskiem zewnętrznym. Głównym celem programu jest zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkołach i placówkach. Cele szczegółowe to kreowanie zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkoły i placówki, zapobieganie problemom i zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży, promowanie zdrowego stylu życia.

 

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

Wypadek paralotniarza

\W okresie wakacyjnym niemal codziennie dochodzi do wypadków w rejonie działania Grupy

Pomoc dla pszczelarzy

Do 30 czerwca 2021 r. pszczelarze mogą składać w biurach powiatowych ARiMR
Go to Top