Bezpieczny Zamek Książ

Bezpieczny Zamek Książ

w Gospodarka

W Zamku Książ rozpoczęły się prace obejmujące budowę elektronicznego systemu przeciwpożarowego. Kosztujące ponad 4,5 miliona złotych zadanie ma na celu zapewnić bezpieczeństwo turystów odwiedzających zamek.

W skład elektronicznego zabezpieczenia zamku wchodzi kilka instalacji: systemu sygnalizacji pożaru, dźwiękowego systemu ostrzegawczego, dozoru wizualnego ciągów komunikacyjnych, awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego oraz instalacji oddymiającej klatki schodowe. Do zrealizowania założonych funkcji pierwszego z systemów zastosowane zostaną produkty firmy Siemens. Jest to system adresowalny tzn. każdej czujce przypisany jest unikalny adres w systemie i związany z nim opis będący najczęściej nazwą pomieszczenia, w którym daną czujkę zainstalowano. Centrala Sygnalizacji Pożarowej składa się z jednostki centralnej systemu FS20, terminala operatorskiego oraz drukarki systemowej, co pozwala szybko na wykrywanie zjawisk towarzyszących pożarowi (dym, wzrost temperatury) z podaniem informacji o lokalizacji zagrożenia z dokładnością do jednej czujki; przyjmowanie sygnału o aktywacji ręcznego ostrzegacza pożarowego czy sterowanie urządzeniami przeciwpożarowymi – dźwiękowym systemem ostrzegawczym, systemami oddymiania klatek schodowych, zamknięciami przejść na granicach stref pożarowych. W przypadku awaryjnego systemy oświetleniowego przewiduje się montaż ponad 600 opraw oświetleniowych. Duży wpływ na poprawę bezpieczeństwa będzie również miał system telewizji dozorowej. Jego podstawowym zadaniem jest umożliwienie pracownikom ochrony, dyskretnego nadzoru nad ruchem turystycznym w obiekcie oraz niezależnej, ciągłej rejestracji dostarczanych obrazów z kamery zlokalizowanej przy wejściu do zamku i pomieszczeniu ochrony. – Możliwość tworzenia archiwalnej dokumentacji wizualnej jest niezwykle istotną cechą systemu a obecnie stosowane techniki zapisu i łączności, umożliwiają nam pełny kontrolowany dostęp do zgromadzonych materiałów – twierdzą zarządzający zamkiem.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Gospodarka

Toyota się rozpędza

Toyota Motor Manufacturing Poland (TMMP) uruchomiła w Wałbrzychu drugą linię produkcyjną małej

Inwestycyjne wsparcie

Uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego przyznano dodatkowe środki na program ochrony gruntów rolnych,

Minister w urzędzie

Reformie rynku pracy oraz zmianom w przepisach pozwalających na zatrudnianie cudzoziemców poświęcone
Go to Top