Bezpłatne konsultacje

Bezpłatne konsultacje

w Aktualności

W województwie dolnośląskim żyje blisko 2900 osób chorych na stwardnienie rozsiane. W całym kraju może być ich nawet 45 tysięcy. W znacznej części ośrodków leczących SM w Polsce pacjenci czekają w długich kolejkach na możliwość rozpoczęcia terapii. Tymczasem dzięki inicjatywie Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego chorzy na SM z województwa dolnośląskiego mogą uniknąć długiego oczekiwania.

Już 4 lutego w Specjalistycznym Szpitalu im. Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu (ul. Sokołowskiego 4) odbędą się bezpłatne konsultacje specjalisty neurologa w celu kwalifikacji chorych na stwardnienie rozsiane do Programu Terapeutycznego „Leczenie stwardnienia rozsianego”. – Długi czas oczekiwania na rozpoczęcie leczenia to jeden z najpoważniejszych problemów osób z SM w Polsce. Szybkie rozpoczęcie terapii ma kluczowe znaczenie dla powstrzymania rozwoju choroby. Tymczasem zdarza się, że pacjenci czekają na leczenie całymi miesiącami.” – mówi Luiza Wieczyńska, Zastępca Sekretarza Generalnego PTSR. – Aby ułatwić chorym dostęp do terapii, 4 lutego w Specjalistycznym Szpitalu im. Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu, ul. Sokołowskiego 4, odbędą się bezpłatne konsultacje neurologiczne umożliwiające szybką kwalifikacji do Programu Terapeutycznego – dodaje. Konsultacje będą odbywać się wyłącznie po wcześniejszej rejestracji telefonicznej, która będzie prowadzona od poniedziałku do piątku w godz. 12:00-14:00, tel. 660 786 463. Osoby biorące udział w konsultacjach proszone są o zabranie ze sobą aktualnych wyników badań i historii choroby (w tym dokumentów potwierdzających rozpoznanie SM i wyników rezonansu magnetycznego).

Stwardnienie rozsiane to przewlekła, neurologiczna choroba najczęściej dotykająca ludzi młodych między 20 a 40 rokiem życia. SM nie można wyleczyć, jednak istnieją preparaty immunomodulujące, które w istotny sposób wpływają na zahamowanie postępu choroby, spowalniają jej przebieg i zmniejszają częstość rzutów pojawiających się w trakcie jej trwania. Osoby ze stwardnieniem rozsianym korzystające z odpowiedniej terapii i rehabilitacji mogą prowadzić normalne, aktywne życie.

Co to jest Stwardnienie Rozsiane?

Choroba ośrodkowego układu nerwowego o charakterze przewlekłym, u podłoża której leży uszkodzenie tzw. demielinizacja włókien nerwowych w obrębie mózgu i rdzenia kręgowego, z początkowo przemijającymi, a potem utrwalonymi licznymi zaburzeniami neurologicznymi, najczęściej diagnozowana wśród pacjentów między 20 a 40 rokiem życia. Szacuje się, że na stwardnienie rozsiane na świecie choruje 2 500 000 osób, z tego ok. 600 000 w Europie, a w Polsce ok. 45 tysięcy. SM jest nieuleczalne, jednak istnieją leki, które mogą zmienić i złagodzić jego przebieg. Wczesna diagnoza i szybkie rozpoczęcie leczenia dają szansę na zahamowanie postępu choroby. O tym, czy u danego pacjenta należy zastosować ten rodzaj leczenia, musi zadecydować lekarz. Skuteczność leczenia zależy m.in. od fazy przebiegu choroby i stanu chorego. Nieodłącznym elementem terapii stwardnienia rozsianego jest również kompleksowa rehabilitacja, którą pacjenci powinni być objęci na wszystkich etapach choroby.

Polskie Towarysztwo Stwardnienia Rozsianego to ogólnopolska organizacja zrzeszająca osoby chore na stwardnienie rozsiane, ich rodziny i przyjaciół. Stowarzyszenie powstało w 1990 roku w Warszawie, potem zaczęły się tworzyć pozostałe 23 oddziały. Misją PTSR jest poprawa jakości życia osób ze stwardnieniem rozsianym, zapewnienie dostępu do leczenia i rehabilitacji, tak aby mogli stać się pełnoprawnymi członkami społeczeństwa i prowadzić godne życie. By wypełniać swoją misję oraz realizować główne założenia stawiane przed organizacją PTSR współpracuje z lokalnymi organizacjami zajmującymi się pomocą osobom niepełnosprawnym, reprezentuje polskich chorych na SM na forum międzynarodowym. Jest członkiem European Multiple Sclerosis Platform (EMSP) i Multiple Sclerosis International Federation (MSIF).

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

Budują obwodnicę

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu oficjalnie zainaugurowała rozpoczęcie prac przy

Biała broń

Zamek Książ w Wałbrzychu otrzymał w depozyt minikolekcję broni białej ze zbiorów
Go to Top