Bój o grodzkość trwa

Bój o grodzkość trwa

w Aktualności

Trwa bój o grodzkość pomiędzy miastem a powiatem. Urzędnicy z ratusza informują media o kolejnych spotkaniach przybliżających przywrócenie miastu praw grodzkich. Starostwo szybko kontratakuje. Dowody? Dwa poniższe komunikaty.

Komunikat urzędu miejskiego brzmiał nastepująco:

Niebawem decyzja w sprawie grodzkości Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przywrócenia miastu Wałbrzych statusu miasta na prawach powiatu oraz ustalenia granic powiatu wałbrzyskiego było omawiane 26 i 27 czerwca br. na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.Minister Administracji i Cyfryzacji Michał Boni postanowił przekazać projekt rozporządzenia do Komitetu Stałego Rady Ministrów. Dokument był szeroko dyskutowany. Pozytywną opinię wydał Związek Miast Polskich i przedstawiciele Unii Metropolitalnej i Związku Województw RP, negatywną natomiast Związek Powiatów Polskich.Prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej po raz kolejny wyraził wolę przejęcia długu powiatu. Ostateczną decyzję ws. "grodzkości" podejmie Prezes Rady Ministrów.

Odpowiedź starostwa była natychmiastowa

W odpowiedzi na komunikat pt. ,,Niebawem decyzja w sprawie grodzkości", jaki ukazał się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego (treść jego została zamieszczona w mediach) a reprezentując stronę sprawy, czyli Powiat Wałbrzyski, uprzejmie proszę o zmieszczenie poniższej informacji:

1. 26 czerwca br. projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przywrócenia miastu Wałbrzych statusu miasta na prawach powiatu oraz ustalenia granic powiatu wałbrzyskiego był jednym z tematów obrad Zespołu Ustrojowego a nie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

2. Dzień później, tj. 27 czerwca temat projektu stanął na Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, ale nieprawdą jest, iż przeciwny projektowi rozporządzenia był tylko Związek Powiatów Polskich, ponieważ swoją negatywną opinię wyraziły jeszcze Związek Gmin Wiejskich RP oraz Unia Miasteczek Polskich. Z kolei pozytywna opinia Unii Metropolii Polskich/Związku Miast Polskich była z rozważeniem możliwości zmiany administracyjnej nie wcześniej niż od końca kadencji.

3. Przedmiotem dyskusji 26 i 27 czerwca br. nie było rozporządzenie, tylko jego projekt.

4. Decyzją Michała Boniego Ministra Administracji i Cyfryzacji, temat związany z projektem rozporządzenia będzie omawiany dziś, tj. 28 czerwca br. na Komitecie Stałym Rady Ministrów, gdzie mają zostać przedstawione wszystkie stanowiska w sprawie.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

„Cyfrowa Gmina”

Gmina Czarny Bór otrzymała wsparcie w wysokości 100 tysięcy złotych na rozwój

Wojskowi w powiecie

Na zaproszenie starosty Krzysztofa Kwiatkowskiego ziemię wałbrzyską odwiedzili  żołnierze z 12 Szczecińskiej
Go to Top