Bój o patronkę Wałbrzycha wciąż trwa

Bój o patronkę Wałbrzycha wciąż trwa

w Aktualności

"Nie mamy nic przeciwko temu, by Kościół ustanawiał świętych patronów dla swoich wiernych. Sprzeciwiamy się natomiast przejmowaniu tych prerogatyw przez samorządy, narzucaniu przez nie patronatu świętych Kościoła Katolickiego całym społecznościom lokalnym, złożonym z ludzi różnych wyznań i bezwyznaniowców, oraz udziałowi władz w uroczystościach kościelnych i partycypowaniu w kosztach tych uroczystości" – napisał przewodniczący wałbrzyskiego koła Racji w liście otwartym skierowanym do mediów.

"Miejskie Koło Racji Polskiej Lewicy w Wałbrzychu protestuje przeciw bezprawnemu wstrzymywaniu przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha P. Piotra Kruczkowskiego i Przewodniczącą Rady Miejskiej P. Agnieszkę Kołacz-Leszczyńską rozpatrzenia przez Radę naszego wniosku z dnia 23.03.2010r. (sygnowanego przez sześciu członków RACJI PL) o uchylenie Uchwały  Nr XXXVI/334/09 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 marca 2009r. w sprawie ustanowienia Matki Bożej Bolesnej Patronką Miasta Wałbrzycha, którą to uchwałę oceniamy jako niekonstytucyjną, przekraczającą statutowe kompetencje Rady Miejskiej i godzącą w interes prawny mieszkańców Wałbrzycha nie będących wyznawcami religii katolickiej. Nb. wyjaśnić tu należy, że nie mamy nic przeciwko temu, by Kościół ustanawiał świętych patronów dla swoich wiernych, sprzeciwiamy się natomiast przejmowaniu tych prerogatyw przez samorządy, narzucaniu przez nie patronatu świętych Kościoła Katolickiego całym społecznościom lokalnym, złożonym z ludzi różnych wyznań i bezwyznaniowców, oraz udziałowi władz w uroczystościach kościelnych i partycypowaniu w kosztach tych uroczystości.Mimo wielokrotnych monitów z naszej strony dotąd nie nadano biegu sprawie, a pismo nasze nadal leży w szufladzie Przewodniczącej Rady (na początku informowano nas, że pismo zaginęło). Nie pomógł nawet, będący wynikiem naszej skargi do Wojewody Dolnośląskiego na opieszałość wałbrzyskiego Ratusza, wydany przez Wojewodę nakaz bezzwłocznego rozpatrzenia wniosku RACJI PL. Od daty upomnienia przez Wojewodę Dolnośląskiego odbyły się już trzy kolejne sesje Rady Miejskiej i na żadnej nie zastosowano się do polecenia Wojewody. Mamy powody przypuszczać, że dla Zarządu i Prezydium Rady Miejskiej Wałbrzycha nasz wniosek był bardzo niewygodny, zwłaszcza w czasie, gdy trwały już przygotowania do uroczystości ogłoszenia Matki Bożej Bolesnej Patronką Wałbrzycha (3 maja2010r.) i jest niewygodny teraz, w przeddzień Dnia Patronki Wałbrzycha (15 września). Ale nie przestaniemy domagać się respektowania przez Ratusz obowiązującego prawa, które nakazuje samorządom rozpatrywanie wniosków bez zbędnej zwłoki. Wnioski nie wymagające wielu ekspertyz powinny być ujęte w porządku obrad Rady na pierwszej kalendarzowo sesji, a wnioskodawca powinien otrzymać odpowiedź w ciągu 30 dni. W tym przypadku na odpowiedź czekamy już ponad pięć miesięcy.                                                                                                                                                                                                                                                  Oprócz takich działań jak nagłaśnianie przyjętej przez Ratusz metody zamiatania sprawy pod dywan, zwracamy się też z apelem do członków Rady ze wszystkich opcji – także do tych radnych, którzy głosowali za ustanowieniem MBB Patronką Wałbrzycha, by – jeśli jeszcze prawo jest dla nich ważniejsze od widzimisię Prezydenta czy Przewodniczącej, albo od życzeń biskupa Deca – złożyli interpelacje w ww. sprawie na najbliższej sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha. A tych spośród radnych, którzy w ww. uchwale tak jak my dostrzegają kolejny przejaw postępującej klerykalizacji państwa, prosimy o poparcie naszego wniosku" – czytamy w oświadczeniu, które trafiło do naszej redakcji.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

Powiatowa baza coraz większa

Starosta Krzysztof Kwiatkowski i Marek Masiuk, członek zarządu Powiatu Wałbrzyskiego  odebrali kolejny

Inwestują w sprzęt

Dzięki środkom otrzymanym z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Powiat Wałbrzyski rozbudowuje bazę
Go to Top