Bruksela gości przedstawicieli Dolnego Śląska

Bruksela gości przedstawicieli Dolnego Śląska

w Gospodarka

Przedstawiciele Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu pojechali do Brukseli, aby wziąć udział w projekcie „Economic Educational Territorial – Structure" („ET-struct").

Pierwszego dnia spotkań odbyło się II posiedzenie Komitetu Sterującego, podczas którego miała miejsce prezentacja postępów w projekcie, jak również omówienie bieżących spraw dotyczących projektu. Ustalono szczegóły dotyczące następnych etapów projektu, które mają wejść w życie w najbliższym czasie. Najwięcej pytań pojawiło się w trakcie dyskusji na temat tej części projektu, które celem jest stworzenie dwóch narzędzi edukacyjnych wspierających regionalne przeobrażenia. Na tym etapie projektu planowane jest stworzenie Podręcznika Zarządzania zmianami „ET-Academy" oraz Zintegrowanego Systemu Zarządzania Treścią „ET-LearnTrain" – czyli zestawu rozwiązań on-line ułatwiających kształcenie zawodowe. Tworząc te narzędzia brane będą pod uwagę regionalne potrzeby każdego z partnerów. Postanowiono, że informacje na temat postępów w projekcie i spotkań organizowanych pod tym kątem będą przesyłane do grup osób poza partnerami, ale będącymi bezpośrednio zainteresowanymi rozwiązaniami w ramach projektu.Drugiego dnia, odbyło się spotkanie z udziałem przedstawicieli Komisji Europejskiej, na którym pokazano multimedialną prezentację projektu „ET-struct" oraz materiały promujące projekt, Wałbrzych oraz cały region Dolnego Śląska. „(…)Uczestnictwo w tego typu przedsięwzięciach to niebywała szansa na promocję Dolnego Śląska oraz Wałbrzycha na arenie międzynarodowej…" – podsumował wyjazd Rafał Kieca.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Gospodarka

Toyota się rozpędza

Toyota Motor Manufacturing Poland (TMMP) uruchomiła w Wałbrzychu drugą linię produkcyjną małej

Inwestycyjne wsparcie

Uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego przyznano dodatkowe środki na program ochrony gruntów rolnych,

Minister w urzędzie

Reformie rynku pracy oraz zmianom w przepisach pozwalających na zatrudnianie cudzoziemców poświęcone

Umowa podpisana

Pełniący funkcję Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc Krzysztof Kumorek podpisał umowę na realizację zadania
Go to Top