Budują chodniki

Budują chodniki

w Region

Do końca września powstanie blisko 450 m. kw. chodników przy drogach gminnych, a do końca listopada 500 mb chodników przy drogach powiatowych.

W ramach budowy chodników przy drogach powiatowych przez ŚDPŚ została już wykonana przebudowa dwóch zatok autobusowych w Mokrzeszowie, a nowe ciągi piesze pojawiły się w Opoczce, Lubachowie. Dobiegają końca również prace przy budowie chodnika w Witoszowie Górnym. Na realizację czeka jedynie przebudowa zatoki autobusowej w Miłochowie. W/w zadania realizuje Służba Drogowa Powiatu Świdnickiego. Na ten cel z budżetu gminy Świdnica została przeznaczona dotacja celowa w wysokości 250 tysięcy złotych.Równolegle do prowadzonych prac przy drogach powiatowych, trwa budowa chodników przy drogach gminnych. Wykonawcą prac jest firma Roboty Ogólnobudowlane Ziemne i Instalacyjne Sonia Leja z Boleścina. Łączna wartość robót zgodnie z zawartą umową wyniesie 87,3 tys. brutto. Nowe chodniki powstaną w Gogołowie, Lutomi Górnej, Bojanicach, Witoszowie Dolnym oraz Jakubowie.

Gmina Świdnica realizuje długo oczekiwane przez mieszkańców kilku sołectw inwestycje związane z budową chodników, położonych w ciągu dróg powiatowych i gminnych. – Decydując się na te zadania, kierowaliśmy się przede wszystkim troską o bezpieczeństwo pieszych, w tym dzieci i młodzieży. W wielu przypadkach jest to kontynuacja rozpoczętych prac w latach poprzednich, tak aby kompleksowo zakończyć budowę ciągów pieszych, a tym samym znacząco poprawić bezpieczeństwo – mówi wójt Teresa Mazurek. W tym roku powiat świdnicki z własnych środków wykonał remonty skrzyżowań dróg powiatowych w Lutomi Górnej, Lutomi Dolnej i Jagodniku. Dodatkowo zlecono wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. przebudowa drogi powiatowej na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 382 w m. Boleścin do m. Krzczonów. Łącznie na realizację tych zadań zostanie przeznaczonych ponad 86 tysięcy złotych.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Region

„Nieudany” powrót

Po 11 miesiącach procesu ze Szpitalem Sokołowskiego w Wałbrzychu świdnicki sąd uznał

Nie ma czasu na nudę

Podczas tegorocznych wakacji najmłodsi mieszkańcy gminy Czarny Bór nie mają czasu na 

Warsztaty dla dzieci

W Centrum Kultury w Czarnym Borze rozpoczęły się Warsztaty dla dzieci ramach 
Go to Top