Budują platformę współpracy

Budują platformę współpracy

w Gospodarka

Wypracowanie narzędzi do monitorowania potrzeb lokalnego biznesu było głównym celem Dolnośląskiego Panelu Przedsiębiorców. Spotkanie zostało zorganizowane z inicjatywy władz województwa. Do panelu zostało zaproszonych stu największych przedsiębiorców z dolnego śląska, którzy dostarczać mają wiedzę o planach biznesowych, potrzebach lokalnego rynku oraz kierunkach współpracy z samorządami.

Władze województwa dolnośląskiego, za sprawą monitoringu gospodarki, poznać chcą trendy jej rozwoju oraz efektywność prowadzonych inwestycji. Zależy im również na odpowiednim wykorzystaniu funduszu unijnych w nowej perspektywie finansowej na lata 2014 – 2020. – Chcemy około 35% środków przeznaczyć na transport, czyli ułatwić komunikację w regionie. Jest to dość radykalna zmiana, gdyż to około dwukrotnie więcej niż w poprzednim okresie programowania – podkreśla Jerzy Tutaj, członek zarządu województwa dolnośląskiego. – Kolejna sprawa to przeznaczenie 28% środków europejskich na przedsiębiorców. Uważamy, że oni znacznie szybciej i lepiej tworzą nowe miejsca pracy – tłumaczy. – Myślę, że diagnoza potrzeb przedsiębiorców sprawi, że środki publiczne będą wydatkowane efektywniej – twierdzi Dariusz Banach z firmy Toyota Motor Manufacturing Poland. – Chodzi również o długoterminowe nastawienie, gdyż przedsiębiorcy tworzą plany co najmniej kilkuletnie, ponieważ wiedzą, że jest to konieczne, by przetrwać na rynku – dodaje. Do Panelu Przedsiębiorców zostało zaproszonych sto najprężniej działających firm z rejonu Dolnego Śląska. Ponad połowa zadeklarowała już gotowość stałej współpracy z zarządem województwa. Ważnym partnerem w tej relacji są również związki pracodawców, skupiające przede wszystkim małe i średnie przedsiębiorstwa. – Służymy w tym projekcie swoją radą i wsparciem. Będziemy pytać również naszych członków o ich spostrzeżenia, a informacje przekazywać władzom województwa – tłumaczy Marcin Kowalski wiceprezes Sudeckiego Związku Pracodawców. Podczas panelu podkreślano, że rozwój regionu jest powiązany z inwestycjami w nowoczesne technologie, kształceniem młodzieży oraz współpracą biznesu, samorządów, organizacji pozarządowych, uczelni wyższych oraz szkół zawodowych i technicznych. Budowanie strategii gospodarczych powinno być również konsultowane z przedstawicielami biznesu. – Od samego początku rozmawialiśmy z przedsiębiorcami o planach rozwoju aglomeracji wałbrzyskiej – twierdzi Roman Szełemej. – Spotkania odbywały się także z przedstawicielami organizacji pracodawców, zarówno lokalnych podmiotów, jak i ogólnopolskich. Wyciągnęliśmy z tych konsultacji najlepsze pomysły i na ich podstawie tworzymy programy rozwojowe – mówi prezydent Wałbrzycha. Władze województwa mają nadzieję stworzyć stała platformę wymiany informacji i doświadczeń, która przyczynią się do kształtowania kierunków polityki regionu. Zabrane w ten sposób dane mają być aktualizowane co kwartał.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Gospodarka

Toyota się rozpędza

Toyota Motor Manufacturing Poland (TMMP) uruchomiła w Wałbrzychu drugą linię produkcyjną małej

Inwestycyjne wsparcie

Uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego przyznano dodatkowe środki na program ochrony gruntów rolnych,

Minister w urzędzie

Reformie rynku pracy oraz zmianom w przepisach pozwalających na zatrudnianie cudzoziemców poświęcone
Go to Top