Budżet uchwalony

w Aktualności/Powiat

Rada Powiatu Wałbrzyskiego uchwaliła budżet na 2023 rok

Dochody budżetu Powiatu mają osiągnąć 61.979.650,80 zł, z tego: dochody bieżące 53.794.281,00 zł, dochody majątkowe 8.185.369,80 zł. Wydatki budżetu powiatu mają wynieść 72.713.543,02 zł z tego wydatki bieżące 59.362.331,25 zł, wydatki majątkowe 13.351.211,77 zł. Deficyt ustalono na poziomie 10.733.892,22 zł. Przychody zaplanowano na poziomie 12.273.295,21 zł., rozchody na poziomie 1.539.402,99 zł. Planowany budżet jak i Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wałbrzyskiego otrzymała pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Dodatkowo Rada Powiatu procedowała ostatnie zmiany w tegorocznym budżecie Powiatu, zmianę uchwały w sprawie określenia zadań powiatu, na które przeznaczone są środki Państwowego funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 roku, a także przyjęto uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu. Rada Powiatu zatwierdziła plan pracy stałych Komisji na I półrocze 2023 roku, roczny plan Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady na 2023 roku, roczny plan pracy Rady Powiatu Wałbrzyskiego na 2023 rok.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

Konsultacje społeczne

Powiat Wałbrzyski zaprasza wszystkich mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących propozycji

Budują obwodnicę

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu oficjalnie zainaugurowała rozpoczęcie prac przy

Biała broń

Zamek Książ w Wałbrzychu otrzymał w depozyt minikolekcję broni białej ze zbiorów
Go to Top