Category archive

Powiat - page 2

Środki ochrony osobistej

w Powiat

Zgodnie z dyspozycja Ministra Zdrowia dotyczącą udostępnienia rezerw strategicznych  Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych przekazała do Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu środki ochrony osobistej, które będą stanowiły wsparcie dla podmiotów udzielających świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). – Dystrybucja środków ochronnych dla podmiotów POZ funkcjonujących na terenie powiatu wałbrzyskiego rozpocznie się w najbliższych dniach – informują urzędnicy.

Uwaga na drogach!

w Powiat

rwają intensywne praca na drogach powiatowych związane z koszeniem poboczy, ścinaniem pobocza oraz odtwarzaniem rowów i frezowaniem starych pni. W wielu miejscach pracują maszyny, które ograniczają przejezdność a zarazem widoczność. Ze względu na bezpieczeństwo własne i innych użytkowników dróg Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego jako zarządca dróg apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności.

Obwieszczenie Starosty Wałbrzyskiego

w Powiat

Na podstawie art. 11a ust. 1, art. 11f ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1363)  oraz  art.  49  ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021, poz. 735), zawiadamiam że Starosta Wałbrzyski decyzją nr 311/2021 z dnia 8.06.2021 r. udzielił Burmistrzowi  Mieroszowa, pl. Niepodległości  1  zezwolenia na realizację inwestycji drogowej p.n.: „budowa drogi gminnej części ul. Krzysztofa Kieślowskiego oraz części ul. Włodzimierza Szomańskiego w Mieroszowie  wraz z infrastrukturą wod-kan i kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia terenu  dz. nr 426/17, 268, 303, 425, 426/30, 265/1, 266/2, 266/4, 275 obr nr 0002 Mieroszów 2 i dz. nr 55 obr nr 0001 Golińsk, o  długości  0 + 541,05 km”. Czytaj więcej

Pomoc dla pszczelarzy

w Aktualności/Powiat

Do 30 czerwca 2021 r. pszczelarze mogą składać w biurach powiatowych ARiMR wnioski o przyznanie pomocy. Można to zrobić osobiście, z wykorzystaniem wrzutni, za pośrednictwem platformy ePUAP lub przesłać przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej.

Czytaj więcej

Wzmacniają bazę kolejnym sprzętem

w Powiat

Coraz więcej profesjonalnego sprzętu na stanie bazy powiatowej w Walimiu. Najnowszy zakup to frezarka do pni. Profesjonalna maszyna do rozdrabniania pniaka na zrębki.

Czytaj więcej

Weź maseczkę

w Powiat

Trwa akcja Wojewody Dolnośląskiego i Starosty Wałbrzyskiego „Bezpieczny mieszkaniec powiatu wałbrzyskiego”.

Czytaj więcej

Szkolenie w Poradni

w Powiat

W Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej odbyły się warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli poświęcone powrotowi uczniów do nauki stacjonarnej.

Czytaj więcej

Weź maseczkę

w Powiat

Trwa akcja Wojewody Dolnośląskiego i Starosty Wałbrzyskiego „Bezpieczny mieszkaniec powiatu wałbrzyskiego”.

Czytaj więcej

Powiat z wotum i absolutorium

w Powiat

Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego otrzymał wotum zaufania i absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2020.

Czytaj więcej

Kierowcy i mieszkańcy czekają

w Głuszyca/Powiat

Starosta Wałbrzyski Krzysztof Kwiatkowski i burmistrz Głuszycy Roman Głód rozmawiali o  planowanym, II etapie remontu, byłej drogi wojewódzkiej 380. Droga jest katastrofalnym stanie technicznym.

Czytaj więcej

Go to Top