Ceramik otwiera drzwi

Ceramik otwiera drzwi

w Aktualności

W związku z ogłoszeniem przez MEN roku szkolnego 2014/2015 rokiem zawodowców – Zespół Szkół Ceramicznych w Szczawnie Zdroju – placówka prowadzona przez powiat wałbrzyski od września uruchamia nowe kierunki kształcenia. Poszerzoną ofertę mają też placówki powiatowe w Walimiu i Nowym Siodle.

Szczególnie atrakcyjne wydają się być nowe kierunki – technik leśnik – uruchomiony we współpracy z Nadleśnictwem Wałbrzych jako klasa patronacka. Młodzież będzie odbywała zajęcia praktyczne w lennictwach podległych Nadleśnictwu Wałbrzych. Nowym zawodem jest również technik turystyki wiejskiej. To osoba przygotowana do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, gospodarstwa rolnego lub agroturystycznego jak również wyposażona w wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy w biurach turystycznych, hotelach czy prywatnych pensjonatach. Trzecim kierunkiem wprowadzanym do oferty edukacyjnej przez szkołę w Szczawnie Zdroju jest technik inżynierii środowiska i melioracji. Kierunek kształcący umiejętności związane z organizowaniem robót i obiektów gospodarki wodnej , bezpośredniego kierowania pracami utrzymania obiektów gospodarki wodnej. Kierunek uprawnia do kontynuowania nauki na uczelni wyższej „ Inżynieria Środowiska” i zdobycia tytułu inżyniera uznanego za tytuł adekwatny do tytułów inżynierskich w UE bez konieczności nostryfikacji. Od września utworzona zostanie również zasadnicza szkoła zawodowa wchodząca w skład Zespołu kształcąca w zawodzie ogrodnik i krawiec. Zapotrzebowanie na zawód krawca od kilku już lat zgłasza działająca w Wałbrzychu firma International Production Wałbrzych. Praktycznie wszyscy absolwenci kierunku znajdą tam zatrudnienie. Zapraszamy młodzież gimnazjalną dla dni otwarte szkoły 10 kwietnia 2015 roku od godz. 9.00.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Nowym Siodle kształcący dzieci niesłyszące od nowego roku szkolnego również rozszerza ofertę i wprowadza możliwość kształcenia dzieci z autyzmem. Dzieci uczą się w ośrodku na dwóch na trzech etapach edukacyjnych: w szkole podstawowej, gimnazjum i zasadniczej szkole zawodowej. Ośrodek w programie zajęć dodatkowych oferuje zajęcia kulinarne, plastyczne, stymulacji uwagi, zajęcia relaksacyjne, logopedyczne, ruchowe i wiele innych. Utworzenie oddziału dla dzieci z autyzmem podyktowane jest potrzebą rodziców i opiekunów dzieci z tym schorzeniem, którzy mają problem ze znalezieniem właściwej placówki, która w sposób profesjonalny będzie odpowiadała na potrzeby uczniów autystycznych. Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu również wychodzi z nową ofertą edukacyjną – od nowego roku szkolnego placówka oferuje podopiecznym naukę w Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej w zawodzie kucharz. Zajęcia praktyczne odbywać się będą w restauracjach, hotelach i ośrodkach agroturystycznych mieszczących się na terenie gminy Walim.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

Budżet uchwalony

Rada Powiatu Wałbrzyskiego uchwaliła budżet na 2023 rok

Zwiedzili Polskę

Kilka istotnych uchwał podjęli radni na ostatniej sesji rady powiatu wałbrzyskiego.
Go to Top