Certyfikat Jakości w Strzegomiu

Certyfikat Jakości w Strzegomiu

w Region

Zespół Szkół w Strzegomiu otrzymał certyfikat Quality Label za projekt międzynarodowy „Auf der Reise nach Solidaritaet – W poszukiwaniu solidarności”, realizowany w języku niemieckim ze szkołą grecką Liceum Lagada w Salonikach pod kierunkiem mgr Haliny Fitas. Odznaka Jakości jest wyrazem uznania dla nauczyciela i uczniów za wysoki poziom działań projektowych.

Dla uczniów jest wspaniałą motywacją do dalszej pracy, a dla szkoły publicznym uznaniem jakości i otwarcia się na współpracę europejską. Celem realizowanego projektu jest promowanie idei solidarności międzyludzkiej, uwrażliwienie młodych ludzi na potrzeby innych lokalnie i globalnie, kształtowanie postaw aktywnych obywateli Europy i świata, motywujących się nawzajem do działań solidarnościowych, poznanie form działalności w krajach partnerskich, rozwijanie kompetencji językowych oraz umiejętności wykorzystywania narzędzi komputerowych i zasobów Internetu. Elastyczność projektu, zasada otwartości i poszanowanie partnerstwa pozwoliły na powstawanie atrakcyjnych dla młodych ludzi prac i podejmowanie odważnych działań. Uczestnicy w różnych formach przekazu wymieniali się informacjami na temat działań charytatywnych w danym kraju, zamieszczali relacje z akcji organizowanych w szkole i mieście, w których uczestniczyli lub których byli inicjatorami. Dzielili się opiniami na temat realizacji projektu, zaangażowania obu szkół i rolą działań solidarnościowych lokalnie i globalnie. – Cieszy nas ogromnie fakt, że młodzi ludzie nie tylko chętnie rozwijają sprawności językowe ,ale również stają się kreatywni, działają na rzecz innych i starają sie wnieść małą cegiełkę dla dobra ludzkosci – mówia organizatorzy. Uczestnikami projektu z Zespołu Szkół byli: Paulina Kopeć, Klaudia Janik, Agnieszka Gap, Tomasz Stojanowski, Beata Marek, Tomasz Kruk, Dominika Kawiak, Monika Cieślik, Karolina Garbaty, Angelika Bodziany, Lucyna Błądek, Malwina Gołębiowska, Kamil Wasowicz. Koordynatorami: mgr Halina Fitas i Charoula Thomaidou (Grecja).

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Region

Zamkowe 5 złotych

Do obiegu trafiła kolekcjonerska moneta 5 złotowa z wizerunkiem Zamku Książ w
Go to Top