Chcą utworzyć oddział pulmonologiczny

Chcą utworzyć oddział pulmonologiczny

w Aktualności

Prezydent Wałbrzycha Piotr Kruczkowski oraz Radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Jerzy Tutaj, Pełnomocnik Zarządu Województwa ds. Polityki Zdrowotnej dr Roman Szełemej, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Chorób Płuc Renata Jankowska i Prezes Spółki Sanatoria Dolnośląskie Jerzy Więcek zwrócili się do Marszałka Województwa Dolnośląskiego z wnioskiem o realizację „Programu modernizacji stacjonarnej opieki pulmonologicznej w województwie dolnośląskim". Elementem programu jest projekt utworzenia ośrodka pulmonologiczno-rehabilitacyjnego dla górników Wałbrzych-Sokołowsko- Rościszów. Podpisy pod wnioskiem złożyli przedstawiciele środowisk górniczych.

W regionie wałbrzyskim liczącym ponad 250 tys. mieszkańców bardzo często występują choroby płuc. Wynika to z wieloletniego dużego nasilenia czynników chorobotwórczych związanych z funkcjonowaniem zagłębia górniczego. Wśród chorych jest bardzo wielu byłych górników, pracowników koksowni, zakładów przeróbczych i odlewni. Mimo wielu wysiłków władz i licznych programów pomocowych nadal grupa byłych górników licząca w samym Wałbrzychu ponad 12 tysięcy osób wyraża słuszne oczekiwania pomocy w zapewnieniu właściwej opieki medycznej. Warunki, w jakich leczeni są byli pracownicy zagłębia nie spełniają ich oczekiwań ani wymogów nowoczesnej medycyny. Niezbędne jest zatem stworzenie kompleksu leczniczego umożliwiającego szybkie diagnozowanie i leczenie chorób płuc oraz długotrwałą rehabilitację w tym rehabilitację pulmonologiczną. 

„Program modernizacji stacjonarnej opieki pulmonologicznej w województwie dolnośląskim" został przygotowany w ciągu ostatnich kilku miesięcy przez zespół pod kierunkiem dra Romana Szełemeja, Pełnomocnika Zarządu Województwa d.s. Polityki Zdrowotnej, z udziałem Prof. Renaty Jankowskiej, Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Chorób Płuc. Został przyjęty przez Zarząd Województwa i skierowany do dalszych konsultacji w Sejmiku. Był on dwukrotnie omawiany i analizowany przez członków Komisji Zdrowia. Dwukrotnie Komisja głosowała za przyjęciem strategii i rozwiązań proponowanych w tym programie. W czasie obrad Sejmiku 29 kwietnia br. podjęto uchwałę o jego dalszych konsultacjach, akceptując jego podstawowe założenia. W trakcie konsultacji społecznych wielokrotnie podnoszono wartość merytoryczną opracowania nie kwestionując konieczności szybkich zmian organizacyjnych dostosowujących lecznictwo pulmonologiczne na Dolnym Śląsku do wymagań nowoczesnej medycyny.

Projekt utworzenia ośrodka pulmonologiczno-rehabilitacyjnego zakłada wybudowanie 70-90 łóżkowego nowoczesnego oddziału pulmonologicznego w Szpitalu im. Dr A. Sokołowskiego oraz modernizację i przebudowę ośrodka w Rościszowie i Sokołowsku dla celów leczenia rehabilitacyjnego i sanatoryjnego. W ośrodku w Wałbrzychu diagnostyka i leczenie chorób płuc prowadzona będzie w komfortowych warunkach, z zastosowaniem nowoczesnego sprzętu i najlepszych metod. Obejmowałoby to zarówno chorych z krzemicą i pylicą płuc, powikłaniami tych chorób jak i rakiem płuca. Rehabilitacja i leczenie sanatoryjne w Rościszowie i Sokołowsku ukierunkowane byłoby na ćwiczenia oddechowe, zabiegi inhalacyjne i przyrodolecznicze oraz przewlekłą tlenoterapię. Warunki pobytu i leczenia w placówkach w Rościszowie i Sokołowsku odpowiadać będą najwyższym standardom placówek sanatoryjnych. Koszty realizacji inwestycji związanych z utworzeniem ośrodka wyniosą ok. 28 mln zł w ciągu lat 2011-2013. Dodatkowe środki na wyposażenie ośrodków w Wałbrzychu, Rościszowie i Sokołowsku przeznaczy Gmina Wałbrzych oraz Gmina Mieroszów.

Podstawowe elementy projektu utworzenie ośrodka pulmonologiczno-rehabilitacyjnego:1. Utworzenie 70-90 łóżkowego ośrodka pulmonologicznego w Wałbrzychu – koszt ok. 14 mln zł2. Utworzenie ośrodka rehabilitacji pulmonologicznej i ogólnoustrojowej w oparciu o obiekt „Biały Orzeł" w Sokołowsku z wybudowaniem bazy zabiegowej – 90 łóżek – koszt ok. 5 mln zł3. Modernizacja obiektów „Odrodzenie" i „Górnik" w Sokołowsku dla celów leczenia długoterminowego – 2 mln zł4. Modernizacja obiektu „Waligóra" w Sokołowsku dla celów leczenia rehabilitacyjnego i sanatoryjnego – 4 mln zł5. Modernizacja ośrodka w Rościszowie dla celów leczenia długoterminowego – 3 mln zł.

 

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

„Cyfrowa Gmina”

Gmina Czarny Bór otrzymała wsparcie w wysokości 100 tysięcy złotych na rozwój

Wojskowi w powiecie

Na zaproszenie starosty Krzysztofa Kwiatkowskiego ziemię wałbrzyską odwiedzili  żołnierze z 12 Szczecińskiej
Go to Top