Chcesz dotację z UE? Przyjdź na spotkanie

Chcesz dotację z UE? Przyjdź na spotkanie

w Gospodarka

W związku z ogłoszonymi konsultacjami społecznymi założeń do Planu Działania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na 2011 rok, Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych zaprasza na spotkanie poświęcone konsultacjom społecznym Priorytetów komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie dolnośląskim.

Spotkanie odbędzie się 31 maja (poniedziałek) o godz. 11.00 w siedzibie RCWIP pl. Solidarności 1/3/5 pok. 232 II p. we Wrocławiu. W szczególności zapraszamy wszystkich zainteresowanych aplikowaniem o środki EFS w przyszłym roku w ramach regionalnych Priorytetów PO KL. Podczas spotkania zostaną przedstawione założenia kryteriów wyboru projektów PO KL na 2011 r. oraz wypracowane rekomendacje do propozycji Planu Działania PO KL na przyszły rok. – Następnie Państwa uwagi i rekomendacje zostaną zgłoszone podczas posiedzenia Grup Roboczych Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki – mówią organizatorzy. – Zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniu i aktywnym uczestnictwie w procesie konsultacji społecznych.

Informacje dotyczące założeń do Planów działania na rok 2011 można znaleźć na stronie internetowej Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy www.pokl.dwup.pl w zakładce Aktualności.

Tags:

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Gospodarka

Toyota się rozpędza

Toyota Motor Manufacturing Poland (TMMP) uruchomiła w Wałbrzychu drugą linię produkcyjną małej

Inwestycyjne wsparcie

Uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego przyznano dodatkowe środki na program ochrony gruntów rolnych,

Minister w urzędzie

Reformie rynku pracy oraz zmianom w przepisach pozwalających na zatrudnianie cudzoziemców poświęcone

Umowa podpisana

Pełniący funkcję Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc Krzysztof Kumorek podpisał umowę na realizację zadania
Go to Top