Chętni na kupno akcji uzdrowiska

Chętni na kupno akcji uzdrowiska

w Gospodarka

Sześć podmiotów gospodarczych wyraziło chęć zakupu akcji spółki Uzdrowisko Szczawno – Jedlina S.A. z siedzibą w Szczawnie – Zdroju.

W odpowiedzi na opublikowane w dniu 2 lutego 2010 r. zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia akcji spółki Uzdrowisko Szczawno – Jedlina S.A. z siedzibą w Szczawnie – Zdroju do Ministerstwa Skarbu Państwa wpłynęło 6 pisemnych odpowiedzi. Zainteresowanie wyraziły następujące firmy: EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu, Studio Nowych Możliwości Pracownia Psychologiczna z siedzibą w Skierniewicach, STP Investment S.A. z siedzibą w Bochni, „Bud-Invest", PCZ S.A. Polski Holding Medyczny z siedzibą we Wrocławiu oraz konsorcjum: Tokel Art. Jerzy Keller, Tokel Sp. z o.o., Jedlina Sp. z o.o. Potencjalni inwestorzy, którzy złożyli odpowiedź na publiczne zaproszenie do negocjacji zostaną poinformowani w formie pisemnej do dnia 26 marca 2010 roku o decyzji Ministra Skarbu Państwa w sprawie rozpatrzenia złożonej odpowiedzi. Minister Skarbu Państwa w szczególności zastrzega sobie prawo do: wyboru jednego lub kilku potencjalnych inwestorów, z którymi podejmie negocjacje, odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyny, przedłużenia terminu składania odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji, przedłużenia terminu poinformowania o rozpatrzeniu odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji oraz zmiany procedury i harmonogramu negocjacji. Minister Skarbu Państwa zastrzega również, że nie ponosi żadnych kosztów poniesionych przez potencjalnych inwestorów w związku z uczestnictwem w negocjacjach i zawarciem umowy sprzedaży akcji spółki.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Gospodarka

Toyota się rozpędza

Toyota Motor Manufacturing Poland (TMMP) uruchomiła w Wałbrzychu drugą linię produkcyjną małej

Inwestycyjne wsparcie

Uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego przyznano dodatkowe środki na program ochrony gruntów rolnych,

Minister w urzędzie

Reformie rynku pracy oraz zmianom w przepisach pozwalających na zatrudnianie cudzoziemców poświęcone
Go to Top